Kaj pravi statistika?

13 julija, 2020
Vesna Bizjak

V letošjem maju izdanih 16 % manj gradbenih dovoljenj kot lani.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2020 po poročanju Statističnega urada RS (SURS) za 12 odstotnih točk višja kot maja 2020, glede na junij 2019 pa je bila za 25 odstotnih točk nižja, hkrati pa je bila za 2 odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja.

 

V maju 2020 je bilo izdanih 448 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 250 gradbenih dovoljenj več kot v aprilu 2020. Med gradbenimi dovoljenji za stanovanjske stavbe jih je bilo največ izdanih za enostanovanjske stavbe. Celotna površina vseh načrtovanih stavb bo po podatkih SURS merila nekaj več kot 93.000 m2, kar je 23 % več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2020.

»Od v maju 2020 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 99 % izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 126 % višje kot v aprilu (predvsem zaradi večjega števila izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnjo enostanovanjskih in manjših nestanovanjskih stavb) in za 16 % nižje kot v maju 2019. Površina v maju načrtovanih novogradenj bo za 29 % večja od površine novogradenj, načrtovanih v aprilu, in za 38 % manjša od površine tistih, ki so bile načrtovane v maju 2019,« še navaja SURS.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2020, je predvidenih za 65 % več gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo v aprilu 2020, in 9 % manj, kot jih je bilo v maju 2019. Površina v maju načrtovanih novih stanovanj naj bi bila za 111 % večja od skupne površine stanovanj, načrtovanih v aprilu 2020 (predvsem zaradi večjega števila načrtovanih stanovanj v enostanovanjskih stavbah), in za 11 % manjša od skupne površine stanovanj, ki se bodo gradila po dokumentaciji, izdani maja 2019.

Največ stanovanj se bo gradilo v Osrednjeslovenski statistični regiji.

(Visited 108 times, 5 visits today)