Stavba, ki bo tudi raziskovalni projekt

25 februarja, 2020

Dve zgradbi raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE bosta omogočali delo raziskovalcem, obenem pa bosta služili kot laboratorij, kjer bodo ti preverjali nove gradbene rešitve, ki bodo pri njiju uporabljene.

V okviru raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE bodo na izolskih Livadah zgradili novo stavbo. Sestavljena bo iz dveh med seboj povezanih zgradb. Zgornja tri nadstropja glavne stavbe bodo v celoti lesena, zato bo inštitut največja lesena zgradba v Sloveniji doslej. Stavbo sta zasnovala arhitekta Eva Prelovšek Niemelä in Arne Niemelä skupaj z znanstveniki iz InnoRenew CoE.

Celotna stavba bo nizkoenergijska, zrakotesna in zasnovana tako, da bodo vsi prostori naravno osvetljeni in bo poleg prostorov za zaposlene, kabinetov in prostorov za predstavitve, imela še deset laboratorijev. Sama po sebi bo raziskovalni projekt, saj bo med gradnjo in po njej potekal intenzivni monitoring, ki bo omogočal vpogled v način staranja lesa v stavbah in lažje načrtovanje lesene gradnje v prihodnosti.

 

Pametni sistemi za upravljanje

»Gre za hibridno konstrukcijo lesa, betona in jekla, masivne lesene stene pa bodo iz križno lepljenih plošč (CLT). S konstantnimi meritvami bomo lahko naredili primerjalne analize vseh treh uporabljenih materialov in tako izboljšali postopke za gradnjo novih objektov v prihodnosti. Stavbi bosta opremljeni tudi s sistemom za pametno upravljanje in z mrežami senzorjev za natančen monitoring vseh prostorov, konstrukcijskih sistemov in fasad, ki bodo povezane s sistemom za pametno upravljanje. S pridobljenimi podatki bomo dobili vpogled v način staranja lesa v stavbah, kar bo omogočalo lažje načrtovanje lesene gradnje v prihodnosti,« razlagajo na InnoRenew CoE.

 

Restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje prvič v Sloveniji

Prvič v Sloveniji bo notranjost zgradbe opremljena po načelih REED (ang. Restorative Environmental and Ergonomic Design – restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje), kar med drugim pomeni, da bo količina lesa v prostorih temeljila na rezultatih aktualnih raziskav inštituta o tem, kolikšna količina lesa doseže optimalne učinke na dobro človekovo počutje; po enakem načelu bodo uravnavane tudi kakovost in temperatura zraka, vlaga, temperatura površine, barve in akustika.

»Razpored prostorov in notranja oprema bosta spodbujala gibanje med delom, materiali za ograje, vrata, stikala, pohištvo, bodo prav tako izbrani glede na rezultate aktualnih raziskav inštituta o tem, kakšna struktura in vrsta lesa najugodneje vplivata na človekovo počutje. Določene delovne površine v laboratorijih pa bodo raziskovalci sami izdelali kot testne površine iz modificiranega lesa, ki bo zaradi obdelave trdnejši in odpornejši na mehanske poškodbe,« še pravijo na InnoRenew CoE.

 

 

 

(Visited 148 times, 2 visits today)