Ponujajo orodja in znanje za uporabo tehnologije BIM

26 februarja, 2020

V ljubljanski družbi PILON nudijo program ARCHICAD za uporabo BIM procesa pri
arhitekturnem načrtovanju in BIM usposabljanja. Za domače in tuje proizvajalce izdelujejo tudi BIM knjižnice.

 

Tehnologija informacijskega modeliranja stavb (BIM) nezadržno prodira tudi v Slovenijo. Njeno uporabo pri nepremičninskih projektih vse bolj zahtevajo osveščeni investitorji, po njej posegajo arhitekti in gradbeniki, ki se zavedajo prednosti, ki jih prinaša. Njena uporaba, ki je v mnogih državah že precej razširjena, bo na ravni EU v nekaj letih tudi uzakonjena. Glavni razlog za to je v tem, da uporaba BIM procesa pri načrtovanju in vzdrževanju investitorju omogoča z različnimi inženirskimi strokami bolj usklajen projekt v predvidenih finančnih okvirih in rokih.

Poleg programa ARCHICAD izvajajo tudi izobraževanje

Podjetje PILON je zastopnik za različne programske rešitve, ki se navezujejo na načrtovanje z uporabo BIM procesa. Ključna rešitev za arhitekturno načrtovanje je program ARCHICAD podjetja Graphisoft. V paleti izobraževanj, ki jih izvajajo, se udeleženci seznanijo tako z osnovami kot tudi z bolj naprednimi kompetencami sodelovanja v BIM procesu, ki so ključna za njegovo obvladovanje.

»Letos bomo organizirali sklop poglobljenih BIM izobraževanj na naši lokaciji v Tehnološkem parku v Ljubljani. Pripravljenih je več eno- in večdnevnih delavnic, ki so primerna za vse, ki jih zanima uporaba programa BIM procesa pri arhitekturnem načrtovanju,« pravi Matjaž Likeb, direktor podjetja PILON.

Vsem udeležencem izobraževanj bo Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) priznala tri točke za vsako izobraževanje. Vsem uporabnikom programa ARCHICAD, ki imajo sklenjeno pogodbeno vzdrževanje ArchiPlus, pa bodo priznali 25-odstotni popust. Želijo tudi doseči, da bi pakete izobraževanj delno sofinancirala država v sklopu dvigovanja kompetenc in konkurenčnosti gospodarstva. Da je to potrebno, govori dejstvo, da je naša država v okviru članic EU pri prehodu na tehnologijo BIM na repu. Skandinavci, denimo, so jo uvedli že pred več kot petnajstimi leti.

V prihodnosti bodo v podjetju PILON izobraževanjem, ki jih danes ponujajo v sodelovanju Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, namenili še več pozornosti. »Znanje o uporabi BIM procesa pri arhitekturnem načrtovanju želimo postaviti na višjo raven in tržiti tudi na naši lokaciji v Tehnološkem parku v Ljubljani,« razlaga Matjaž Likeb. V okviru tega sodelovanja omogočajo članom ZAPS precejšne popuste kot pomoč pri prehodu na BIM in nakupu trajne licence programa ARCHICAD.

 

Knjižnice BIM za bolj učinkovito projektiranje in trženje

Za slovenske in tuje proizvajalce stavbnega pohištva in opreme, kot so Trimo, M-Sora in Velux v podjetju PILON že dalj časa nudijo tudi razvoj tako imenovanih BIM knjižnic. V njih so shranjene vse proizvodne možnosti proizvajalca in ključne informacije za projektante. V BIM knjižnici je lahko v 3D tehniki v celoti oblikovano okno določenega proizvajalca in vsakič, ko ga arhitekt potrebuje, ga lahko prenese v svoj projekt z enim klikom in mu ga ni treba projektirati na novo. Hkrati dobi točne popise za vse vgrajene elemente, ki imajo poleg geometrijskih parametrov še veliko dodatnih informacij. Te so ključne za izdelavo boljšega projekta, kot je izdelava simulacij za preverjanje različnih tehnoloških rešitev pri gradnji za optimalno energetsko učinkovitost zgradbe že v idejni fazi projekta.

»Za učinkovito uporabo BIM procesa je treba osvojiti nova znanja in se nenehno izobraževati – tako kot tudi najboljši avto ne zagotavlja uspeha, če ga ne obvladuješ,« pravi Matjaž Likeb, direktor podjetja PILON.
Opisano omogoča bistveno hitrejše projektiranje, proizvajalcem izdelkov pa tudi bolj učinkovito trženje. Izdelano knjižnico svojih izdelkov lahko prenesejo na portale, ki so dostopni znotraj BIM programov za načrtovanje. Proizvajalci lahko spremljajo, kateri arhitekti jih uporabljajo in jim te izdelke tudi ponudijo. »To je velika tržna priložnost za vse proizvajalce, ki te rešitve že uporabljajo,« razlaga sogovornik.

(Visited 159 times, 4 visits today)