12:08 pop OKOLJE

V živo: gnezdenje velike uharice na Krasu

Številčnost velike uharice v Sloveniji Varuhi velike uharice (DOPPS in BIOM) redno spremljajo že od leta 1999.

“Za uspešno varstvo pa seveda samo štetje ni dovolj. V primeru dolgoživih organizmov kot je velika uharica, je lahko vrsta na območju prisotna še dolgo po tem, ko se ne razmnožuje več uspešno. Težave na gnezdišču lahko nastopijo bistveno prej, preden vrsta izgine, zato je zelo pomembno, da vsako leto preverjamo uspešnost gnezditve,” povedo.

Akcija Varuhi velike uharice ima enostaven cilj – preverjanje uspešnosti gnezditve in osredotočanje na gnezdišča, ki so v težavah. “Uspešnost gnezditve preverjamo na vseh gnezdiščih v Sloveniji. V naslednjem koraku se nato usmerimo v iskanje in odpravljanje problemov na tistih gnezdiščih, ki so neuspešna že vrsto let. Z akcijo Varuhi velike uharice želimo zagotoviti učinkovito varstvo te sove na njenih gnezdiščih,” še pojasnijo.

Varuh velike uharice je lahko vsak

Spremljanje uspešnosti gnezdišč ni zahtevno, zato se lahko priključi prav vsak. Hitro se boste priučili, kako zaznati oglašanje velike uharice in uspešno speljanih mladičev. Popis je enostaven in obsega le nekaj večernih obiskov terena spomladi in poleti. Če se želite priključiti Varuhom velike uharice, svojo namero sporočite tule.

Prenos v živo pa lahko spremljate na tej povezavi:

(Visited 467 times, 19 visits today)
Close