12:57 pop OBČINE, OKOLJE

Škofja Loka in Železniki – skupaj z občani za manj odpadkov

Prejšnji teden je v Škofji Loki potekala predstavitev Zero waste strategije, v sklopu katere se občini Škofja Loka in Železniki pridružujeta mreži slovenskih zero waste občin, ki jo koordinirajo Ekologi brez meja. Občane pozivajo k pregledu strategije in oddaji pripomb, za izboljšave.

Na predstavitvi, ki je potekala v času Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov,  so sodelujoči izpostavili pomen uvajanja koncepta zero waste v lokalno okolje in posebno pozornost namenili prioritetnim ukrepom, ki se bodo v prihajajočih letih pričeli izvajati za doseganje zastavljenih ciljev – manjše količine komunalnih odpadkov in večji delež ločeno zbranih odpadkov.

Med njimi bodo omejitev ali ukinitev uporabe izdelkov in embalaže za enkratno uporabo, tudi na prireditvah, širitev mreže javnih pitnikov in spodbujanje pitja vode iz pipe. Med drugim se bodo lotili zmanjševanja količin odpadne hrane, promocije lokalnih proizvodov in vzpostavitve centra ponovne uporabe.

“Konec je časov, ko smo mislili, da bo nekdo drug rešil probleme. Smo skupaj na tem planetu in prav je, da skupaj naredimo korake, da bo ta svet ostal lep še za nami,” je izpostavila predsednica Ekologov brez meja, Urša Zgojznik.

Kaj še lahko storimo za jutri?

Tudi župan občine Škofja Loka, Tine Radinja, je pisno poudaril, da moramo združiti moči in skupaj izpeljati vse možne aktivnosti za okoljsko bolj vzdržen razvoj. ”Vedno znova moramo usmeriti naše aktivnosti k temu, da pri nas samih, naših občankah, občanih in organizacijah vzbudimo razmišljanje, kaj še lahko storimo, da bo svet jutri čistejši.”

Medtem pa je župan občine Železniki, Anton Luznar poudaril, da so odpadki eden od perečih problemov današnjega sveta. Ravnanje z odpadki se je v zadnjih tridesetih letih bistveno izboljšalo. Vendar je še vedno veliko možnosti za izboljšave. Skupna količina odpadkov se povečuje skoraj tako hitro kot gospodarska rast, zato je nujno ukrepanje za zmanjševanje teh količin.

Vključitev občanov

Poleg ciljev in ukrepov strategija postavlja okvir za spremljanje izvajanja, spodbujanje sodelovanja in širšo prepoznavnost občin na njihovi poti izboljšav. S tem se občini pridružujeta tudi evropski mreži pod okriljem organizacije Zero Waste Europe, ki združuje že okrog 450 lokalnih skupnosti.

Dostop do strategije je omogočen na spletni strani občin Škofja Loka in Železniki, pripombe se zbirajo do 9. decembra na e-naslov: darja.baric@ra-sora.si s pripisom zero waste.

(Visited 280 times, 1 visits today)
Close