Zvišanje povprečnine za občine

4 maja, 2020
Vir: Vlada RS Fb

“Občine bodo namesto 589,11 evra na prebivalca prejela 623,96 evra, pri čemer bo znesek veljal za celotno leto. Višje povprečnine bodo posameznim občinam zagotavljale višje prihodke in s tem zagotavljanje upravljanja kvalitetnejših zakonskih obveznosti. Več bo sredstev za popravilo cest, gradnjo vrtcev, šol ter za druge investicije,” so 30. aprila sporočili z Vlade RS.

Kako se financirajo slovenske občine?

Za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo raznolikost, velja enak sistem financiranja.

Največji del prihodkov občin zagotavljata dohodnina in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, poenostavljeno osebni in premoženjski davek, ki sta povsem primerljiva z večino drugih evropskih sistemov financiranja lokalne samouprave. Medtem ko so vsi drugi viri občin zbrani po ozemeljskem načelu, se dohodnina kot največji lastni vir občin deli po posebnem sistemu, ki temelji na solidarnosti med občinami. Delež dohodnine, ki pripada posamezni občini, se določi na podlagi izračuna primerne porabe občine.


Več o tem, kako izračunavajo povprečnine, na gov.si

O tem, kako za investicije občin zmanjka denarja, pa tule.

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 58 times, 4 visits today)