6:52 pop OBČINE

Zdrava občina za zdravo Slovenijo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je predstavil projekt in izdelke ‘Zdravje v občini’, ki omogočajo prikaz zdravstvenega stanja ljudi v slovenskih občinah in primerjavo med njimi.

Namen projekta je krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo, ter omogočiti boljšo dostopnost in dosegljivost zdravstvenih podatkov v Sloveniji.

Okolje pomembno vpliva na zdravje, slovenske občine pa se po kazalnikih med seboj zelo razlikujejo

»S prikazom zdravstvenega stanja želi NIJZ spodbuditi različne deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev. Izdelki »Zdravje v občini« so namenjeni pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občinah v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem,« je povedala Ada Hočevar Grom z NIJZ.

Nekaj zanimivosti

Na razlike v zdravju vplivajo različni dejavniki, ki niso nujno povezani s krajem oziroma regijo bivanja, poudarjajo na NIJZ. Kljub temu so občine v vzhodnem delu Slovenije v povprečju v nekoliko slabšem položaju od občin na zahodu države. Sicer na razlike v zdravju vplivajo socialno-ekonomski dejavniki (izobrazba, dohodek, zaposlenost), kultura in etnična pripadnost, sistem zdravstvenega varstva, ki se odraža v dostopnosti do kakovostnih in varnih programov preprečevanja bolezni, zdravljenja in rehabilitacije, ter življenjski slog v povezavi z vpetostjo posameznika v ožjo socialno mrežo, njegove bivalne in delovne razmere ter dostopnost do osnovnih dobrin in storitev.

Glede na kazalnike projekta Zdravje v občini prebivalci svoje zdravje kot dobro ocenjujejo v razponu od 75 % do 41,5 % (od najboljše do najslabše občine). Razpon bolniške odsotnosti zaposlenih prebivalcev se giblje od 8,5 do preko 20 koledarskih dni od najboljše do najslabše občine.


Občine, kjer je največ % prebivalev ocenilo svoje zdravje kot dobro:

  1. Cerklje na Gorenjskem
  2. Kranj
  3. Logatec
  4. Naklo
  5. Slovenj Gradec

Največ bolniških odsotnosti pa so zabeležili v občinah:

  1. Črna na Koroškem
  2. Dornava
  3. Juršinci
  4. Mežica
  5. Sveti Jurij ob Ščavnici

Vse podatke so na NIJZ zbrali na enem mestu, kjer bodo vsako leto posodobljeni in dopolnjeni z novimi javnozdravstvenimi vsebinami, relevantnimi za vse občine. V letošnjem letu so predstavljene vsebine s področja uporabe alkohola, telesne aktivnosti in debelosti.

obcine.nijz.si

 

(Visited 163 times, 2 visits today)
Close