V 2020 in 2021 dodatno sofinanciranje investicij občin v infrastrukturo in projekte posebnega pomena

17 oktobra, 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) je dne 14.10.2019, v skladu s tretjim odstavkom  23. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1) obvestilo občine o predhodnih podatkih za izračun deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po drugem odstavku 21. člena, oziroma 23. člena in  10. člena prehodnih in končnih določb ZFO-1 v proračunskih letih 2020 in 2021.

Preberite tudi: Vračamo se k naravi

V času bliskovitega tehnološkega napredka, smo začutili veliko odgovornost do družbe in ustvarjanja uporabniku ter zemlji prijaznih rešitev.

MGRT bo tudi v letih 2020 in 2021 izvajalo program dodatnega sofinanciranja investicij občin v lokalno javno infrastrukturo in projekte posebnega pomena, ki se že sofinancirajo pri resornih ministrstvih, v skladu s 23. členom  ZFO-1 in za upravljanje z dolgom občine ter za odplačilo letnih obveznosti obstoječih dolgov občin, ki so jih najele za izvedbo investicij v lokalno javno infrastrukturo, v skladu z 10. členom prehodnih in končnih določb ZFO-1.

Preberite tudi: Kakovostni izdelki iz etične proizvodnje

Družba illycaffè se predstavlja s trajnostnimi izdelki in prisega na zmanjševanje ogljičnega odtisa vzdolž celotne proizvodne verige.

Predvidena razpoložljiva sredstva občin za dodatno sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021 so izračunana na osnovi formule iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1, predlagane povprečnine v višini 589,11 evrov za leto 2020 in 588,30 evrov za leto 2021. Na MGRT smo načrtovali sofinanciranje prijavljenih investicij občin v letih 2020 in 2021 do višine 4 % od sprejete skupne primerne porabe občin nepovratnih sredstev in do višine 2 % povratnih.

Občine lahko v zakonskih rokih v sofinanciranje prijavijo le investicije s potrjeno investicijsko dokumentacijo, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

Višino razpoložljivih sredstev bo MGRT občinam sporočil v 15 dneh po sprejetju in objavi Proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

V skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZFO-1 bo prvi rok za prijavo projektov v sofinanciranje, za obe proračunski leti 28. 2. 2020. Spletna aplikacija ZFO-invest.info bo za vloge odprta en mesec prej.

 

Vir: MGRT

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 250 times, 1 visits today)