Sprememba Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam

30 oktobra, 2020

Vlada je na včerajšnji seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim.

Predstavniki narodnih skupnosti so izrazili potrebo po zagotovitvi pravne podlage, da bi občinske samoupravne narodne skupnosti lahko na letni ravni porabile do 30 % sredstev za investicije v objekte, ki so v njihovi lasti oziroma v dolgoročnem upravljanju.

Na podlagi navodila ministrov, pristojnih za finance in javno upravo, se je pripravila Uredba o spremembi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim.

Slednja dopolnjuje drugo alinejo 4. člena uredbe na način, da se občinskim samoupravnim narodnim skupnostim omogoči, da največ 30 % dodeljenih sredstev lahko porabijo za investicijsko vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja, potrebnega za delovanje ali izvajanje njihovih programov.

Vir: Urad za narodnosti

 

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 37 times, 1 visits today)