Skupnost občin zbira prijave na pilotni poziv iniciative EUCF 

9 julija, 2020
Andreja Šalamun
Skupnost občin zbira prijave na pilotni poziv iniciative EUCF 

Skupnost občin Slovenije (SOS) vabi občine, nevladne in druge organizacije k pilotnemu pozivu iniciative EUCF (European City Facility). V okviru poziva lahko občine in druge organizacije pridobijo sredstva za izdelavo investicijskega koncepta za izbrani načrtovani projekt na lokalni ravni, ki podpira prehod v trajnostno energetsko oskrbo. Gre za prvega od štirih pozivov, odprt pa je do 2. oktobra.

 

Kot ugotavljajo na SOS, imajo občine ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. »Pogosto nastopijo kot glavni pobudnik in igrajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje,« izpostavijo. Ugotavljajo pa, da je ena od glavnih ovir za uresničitev projektov zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev. Tako je na primer pri financiranju iz javnih ali zasebnih virov praviloma treba predložiti tudi natančno razdelan investicijski koncept, za njegovo izdelavo pa manjše občine pogosto nimajo dovolj sredstev. 

Zato je bila v sklopu programa za raziskave in inovacije EU Obzorje 2020 ustvarjen projekt EUCF. V  sklopu tega lahko občine zaprosijo za podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt. Ta obsega tako finančno (60.000 evrov) kot tudi tehnično in pravno strokovno podporo. Cilj projekta je več kot 200 občinam širom EU pomagati izdelati investicijski koncept in tako izboljšati njihove možnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev. Če je občina uspešna pri prijavi in dobi sredstva za financiranje, prejetih sredstev ni treba vračati, če se naložba ne izvede.

Še posebej za manjše občine je smiselno, da se povežejo in združijo v konzorcije ter skupaj zaprosijo za sredstva. Tako so prihranki energije in zmanjšanje emisij CO2 večji, zmanjšanje emisij CO2 pa je eden od dveh glavnih meril za ocenjevanje prijav. Poleg tega združevanje občin ocenjujejo kot pozitivno in upoštevajo pri ocenjevanju kot pozitiven faktor.  

 

Prijavni obrazec je na voljo na tej povezavi.

Podrobnosti najdete na tej spletni strani.

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 81 times, 1 visits today)