Samooskrbne skupnosti so trenutno velik hit

3 marca, 2021
Andreja Šalamun

»Na evropski ravni so trenutno največji hit tako imenovane samooskrbne energetske skupnosti,« pravi dr. Boris Sučič s Centra za učinkovito rabo energije na Institutu Jožef Stefan (CEU IJS). Pričakuje, da bo tudi v Sloveniji teh čedalje več, saj je na evropski ravni sredstev za tovrstne projekte veliko.

V okviru evropskega projekta Compile je v Lučah, majhnem kraju v Zgornji Savinjski dolini, lani poleti zaživela prva in v določenih časovnih obdobjih energetsko povsem samooskrbna skupnost, ki energijo zagotavlja iz obnovljivih virov (OVE).

»Gre za zelo zanimiv projekt, ki pa je majhen. Pričakujem, da bo v prihodnosti takšnih in tudi večjih projektov veliko več,« pravi Boris Sučič. Prepričan je, da lahko v Sloveniji takšne skupnosti delujejo le, če se povežejo z lokalno industrijo, ki postane jasen nosilec projekta.

Sredstva na evropski ravni

»Lahko bi izkoristili odvečno toploto iz industrijskih procesov, ki bi jo do uporabnikov pripeljali po sistemu daljinskega ogrevanja, tam, kjer to ne bi bilo mogoče, pa bi namestili učinkovite kotle in kot energent uporabili tisto, kar je za določeno občino oziroma kraj najprimernejše. Tam, kjer je veliko biomase in nimajo težav s kakovostjo zraka, lahko uporabimo biomaso, tam, kjer se soočajo z onesnaženim zrakom, bi morda v poštev prišel kakšen drugi energent,« razmišlja Sučič.

Poudari, da je na industrijskih lokacijah veliko lažje v sistem integrirati večjo količino obnovljivih virov energije, saj lahko v ta namen na primer izkoristijo velike površine industrijskih streh, na katere lahko postavijo sončne elektrarne. »To bo zagotovo tudi pri nas sčasoma veliko bolj zaživelo, saj je na evropski ravni takim projektom namenjeno veliko sredstev,« je prepričan.

Glavni cilj je bil povečanje zanesljivosti oskrbe

V kraju Luče, kjer so se zaradi lokalno relativno šibkega energetskega omrežja pogosto srečevali z izpadi na električnem omrežju (predvsem v času bolj ekstremnih vremenskih pojavov), je bil glavni cilj vzpostavitve energetske skupnosti povišati stopnjo samooskrbe in povišati zanesljivost oskrbe v energetskem sistemu, ki je imel že prej relativno visok odstotek proizvodnje iz obnovljivih virov. V okviru evropskega pilotnega projekta Compile, ki je vreden 6,42 milijona evrov, so v Lučah združili moči Petrol, Elektro Celje in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Namestili 102 kW sončnih elektrarn

Kot je povedal Gašper Artač s področja Upravljanje energentov in energije v Petrolu, so v okviru Energetske skupnosti Luče namestili 102 kW sončnih elektrarn na devetih objektih, sistemsko baterijo (150 kW/333 kWh), ki je priključena na del omrežja in ki napaja 35 merilnih mest. To so po večini stanovanjske hiše, kmetije, delovna poslopja in tudi manjše podjetje, kotlovnica na biomaso, gasilski dom, kulturni dom in pošta. Poleg tega so namestili pet hišnih baterij (2-krat 10 kW/23,2 kWh, 10 kW/11,6 kWh, 5 kW/9,8 kWh in 3,5 kW/7 kWh). Te omogočajo otočno delovanje posameznega objekta in izboljšajo napetostne razmere pri objektu, s čimer se lahko poveča proizvodnja iz sončne elektrarne, ki bi bila v nasprotnem primeru omejena.

Vgradili so tudi javno polnilno mesto za električna vozila in prenovili transformatorsko postajo, da omogoča priklop sistemske baterije in upravljanje stikal in izvodov v transformatorski postaji prek t. i. micro-grid controllerja. Sledila je priključitev na tehnični informacijski sistem Tango, ki omogoča nadaljnje upravljanje, analize in optimizacijo delovanja. Znotraj projekta so razvili tudi t. i. Home Energy Management System (HEMS), ki je namenjen obdelavi merilnih podatkov iz priključenih naprav (kot so pametni števec, solarni paneli, hišna baterija, hišna električna polnilnica ter HVAC sistemi) in upravljanju teh sistemov. »Na osnovi upravljanja posameznih objektov in energetske skupnosti kot celote smo za člane energetske skupnosti dosegli petkrat višjo proizvodnjo iz sončnih elektrarn, kot je sprva omogočalo omrežje. Prav tako smo povečali zanesljivost napajanja z električno energijo,« pravi Artač.

Prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilen

Projekt Compile je del evropskega programa ‘Obzorje 2020’. V njem sodeluje 12 evropskih partnerjev in dva svetovna (Indija in Kitajska); izvajati se je začel novembra 2018 in bo trajal 42 mesecev. »Glavni namen projekta je zagotoviti možnosti za razogljičenje oskrbe z energijo, gradnjo energetskih skupnosti ter ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi,« povedo v Petrolu in dodajo, da je projekt Compile omogočil prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje. »To vključuje in podpira obnovljive vire energije, omogoča optimalno integracijo in nadzor vseh energetskih dejavnikov, shranjevanje energije kot tudi elektromobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranke energije,« še poudarijo v Petrolu.

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 112 times, 1 visits today)