6:08 pop OBČINE

Prehod Maribora v krožno gospodarstvo: projekt Wcycle predstavljen v Bruslju

Na letošnjem Evropskem tednu regij in mest, ki je bil posvečen trajnostni ter vključujoči gospodarski rasti, so kot primer uspešne implementacije svežnja Evropske komisije o krožnem gospodarstvu izpostavili mariborski projekt Wcycle.

Projekt predstavlja tudi prehod Mestne občine Maribor v krožno gospodarstvo, odpira nova zelena delovna mesta in Maribor postavlja na evropski zemljevid naprednih zelenih mest.

Na 14. Evropskem tednu regij in mest v Bruslju so pomembno vlogo odigrali mariborski razvojni projekti, združeni pod imenom Wcycle Maribor. V celoti namreč sledijo svežnju o krožnem gospodarstvu, ki ga je Evropska komisija sprejela decembra 2015 ter vodijo k uresničitvi ambicioznega dolgoročnega načrta za ravnanje z odpadki in njihovo recikliranje.

Z Wcyclom je Mestna občina Maribor prvič v zgodovini članstva Slovenije predstavljala svoj projekt v Bruslju.

Kot poudarja župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec, si štejejo v čas, da so razvili tovrsten projekt krožnega gospodarstva in je njegovo kakovost prepoznala tudi Evropska unija: »Če je nekdanji mariborski župan na Evropskem tednu regij in mest zgolj prisluhnil dobrim praksam, sem toliko bolj vesel, da tokrat z mojo ekipo aktivno sodelujemo ter predstavljamo projekt. Wcycle je centralni projekt mariborskih javnih podjetij, sortirnica pa osnovni projekt, ki bo razbremenil občane in občanke dragega ravnanja z odpadki.«

Mestna občina Maribor je namreč v prvi fazi uvajanja krožnega gospodarstva v življenje mesta skupaj s partnerji oblikovala projekt Wcycle, ki Maribor postavlja na evropski zemljevid naprednih zelenih mest. Pri tem gre za primer operativnega regionalnega centra za ravnanje z odpadki, v katerem se predeluje odpadke v nove materialne resurse. Na ta način je mogoče odpadke predelati s čim nižjimi stroški ob upoštevanju okoljskih zahtev in tehnične uporabnosti produktov predelave.

Wcycle odpira nova zelena delovna mesta in prinaša nov gospodarski zagon

Celoten razvoj projekta Wcycle Maribor temelji na spoznanjih sodobnega časa, da ima praktično vsak izdelek, material ali neko blago po izteku življenjske dobe, ko nima več uporabne vrednosti, še vedno materialno snovno vrednost. Predstavljen projekt že v prvi fazi odpira nova zelena delovna mesta, prinaša nov gospodarski zagon in mestu ustvarja novo dodano vrednost. Ko bo poslovanje podjetja Wcycle Maribor zaživelo v vsem svojem obsegu, pa se pričakuje, da bo delo v njem opravljalo okoli 100 zaposlenih, od katerih vsaj 20 % z visoko ali podiplomsko izobrazbo. Hkrati projekt uresničuje idejo, da podjetja v urbanih območjih, ki opravljajo javne storitve, medsebojno izmenjujejo informacije in sodelujejo pri medsebojnem ravnanju z vrstami odpadkov, s katerimi se srečujejo. Odpadke iz enega sektorja se namreč lahko uporablja kot surovino ali proizvod v delovanju drugega sektorja.

Model Wcycle tako predstavlja osnovno idejo organizacijskega modela razvoja, trženja, tehnologije in intelektualnih pravic na področju predelave odpadkov na globalnem trgu. V projektu so sicer združena tri podjetja v večinski lokalni javni lasti: Snaga Maribor kot zbiratelj in obdelovalec odpadkov ter Nigrad in Energetika, ki bosta odpadke predelovala oz. jih izrabila kot vir energije. Wcycle tako predstavlja primer operativnega regionalnega centra za ravnanje in hkrati razvojni pilotni center za načrtovanje in izvajanje operacij za predelavo odpadkov v drugih regijah.

Krožno gospodarstvo kot krovna strategija ravnanja z odpadki

Mestna občina Maribor je sicer v letošnjem letu kot krovno strategijo za ravnanje z odpadki sprejela strategijo krožnega gospodarstva, v kateri so združene eko-inovativne rešitve, ki povečujejo pozitivne učinke na okolje, gospodarstvo in družbo na splošno. Pri krožnem gospodarstvu gre namreč za zmanjševanje količine odpadkov in varstvo okolja, obenem pa predstavlja tudi korenito preoblikovanje delovanja celotnega gospodarstva. V okviru navedene strategije se namreč na vse odpadke gleda kot na jutrišnje surovine in se vsakemu odpadku ponudi možnost, da postane nova surovina ter se s tem izkoristi ves njegov potencial. V takšnem sistemu za odlaganje ostanejo vedno manjše količine odpadkov, ki bistveno manj vplivajo na okolje kot količine, ki jih odlagamo danes.

(Visited 238 times, 1 visits today)
Close