Po pandemiji in krizi: slovenske občine in turizem

23 februarja, 2021

Prejšnji teden so se na povabilo Slovenske turistične organizacije (STO), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Skupnosti občin Slovenije (SOS) na četrtem srečanju Sveta županov vodilnih destinacij slovenskega turizma sestali župani in županje 80-ih slovenskih občin. “Udeležba tako velikega števila predstavnikov občin potrjuje zavedanje o velikem pomenu usklajenega delovanja krovne in lokalne ravni za uspešno prilagoditev situaciji ter učinkovito okrevanje in krepitev turizma po krizi,” so komentirali na STO.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je ob nagovoru županov vodilnih destinacij kot enega najpomembnejših deležnikov za usklajeno in učinkovito izvajanje nove turistične strategije na lokalni ravni izpostavil: »V zaključnem letu Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 v evalvaciji ugotavljamo, da so cilji strategije v veliki meri doseženi kljub izredno težki situaciji, s katero se slovenski turizem sooča v zadnjem letu. Področje na katerem bomo morali še intenzivneje delati je izgradnja turistične infrastrukture, ki generira višjo dodano vrednost, kar je osrednji cilj aktualne strategije. Zato bo eden ključnih ciljev nove strategije nadaljnji razvoj trajnostnega, avtentičnega in butičnega turizma. Nekatere ukrepe za dosego tega cilja smo že sprejeli, na primer ustanovitev sklada za investicije v turizmu, podpora razvoja turističnih produktov, vodilnih destinacij in energetsko sanacijo gostinskih obratov z nepovratnimi sredstvi. Intenzivne  so tudi priprave za črpanje evropskih sredstev za področje turizma v novem finančnem in strateškem obdobju, v katerem bo na voljo več kot 140 milijonov evrov za nastanitve, ki generirajo visoko dodano vrednost, za prestrukturiranje gorskih centrov ter javno turistično infrastrukturo in planinske poti. Nadaljevali bomo tudi s sofinanciranjem razvoja vodilnih destinacij in turističnih produktov. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si v največji meri prizadevamo, da bo na voljo tudi 200 milijonski sklad povratnih sredstev.«

Destinacije morajo zagotoviti varna, atraktivna in trajnostna doživetja

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije je poudarila izzive in priložnosti, s katerimi se slovenski turizem sooča v luči novih razmer, ter prilagoditve deležnikov v turizmu za uspešno okrevanje in krepitev odpornosti slovenskega turizma po krizi: »Najhujši krizi v zgodovini, ki je prizadela turizem, se moramo prilagoditi vsi deležniki v turizmu. Pred posebnim izzivom so destinacije, ki morajo  zagotoviti varna, atraktivna in trajnostna doživetja, da bodo ponovno pridobile zaupanje turistov. Pomembna je njihova preusmeritev v upravljanje turističnih tokov, koordinacijo ponudnikov in oblikovanje produktov višje dodane vrednosti ter usmeritev v zagotavljanje atraktivne javne infrastrukture in zelene mobilnosti. Destinacije so  s svojo usmeritvijo v trajnostni razvoj pokazale, da Slovenija uresničuje to, kar promoviramo in prav ta pozicija zelene, nemnožične destinacije, usmerjene v trajnostni razvoj, je naš kapital, s katerim moramo povezano nasloviti nova pričakovanja turistov. V obdobju okrevanja moramo skupaj učinkovito izvesti trajnostni preboj in digitalno transformacijo celotnega turizma in tukaj imajo župani izjemno pomembno vlogo. Na Slovenski turistični organizaciji smo v podporo destinacijam pripravili že drugi javni razpis za sofinanciranje promocije in razvoja, za krepitev znanj in kompetenc zaposlenih v destinacijah smo izvedli  Akademijo za trženje slovenskega turizma. Izjemno zadovoljni smo z vključitvijo destinacij  v vseslovensko motivacijsko kampanjo Moja Slovenija, v druge kampanje in dogodke ter projekte kot je Zelena shema slovenskega turizma. STO bo destinacijam nudila pomoč pri promociji, razvoju trajnostnega in digitalnega turizma ter izobraževanju.«

Občine so samo zaradi manj nočitev izgubile 10 milijonov evrov

Peter Misja, župan Občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije in predsednik Odbora za turizem ob današnjem srečanju poudarja vlogo slovenskih občin pri okrevanju slovenskega turizma: »Turizem je po večletni rasti v lanskem letu doživel strm padec. Epidemija je pustila globoke posledice, tako v branži kakor v vseh segmentih, ki tvorijo turizem. Občine niso izjeme, saj so samo zaradi manj nočitev (turistične takse) izgubile 10 milijonov evrov. V Skupnosti občin Slovenije se vse skozi trudimo, da z dobrim sodelovanjem in predlogi, aktivno sodelujemo pri različnih projektih in pobudah. Sodelovali smo pri ustvarjanju distribucije podatkov o nočitvah in e turizmu, akcijskemu načrtu za krožni turizem, občina brez plastike, strateško partnerstvo za digitalno preobrazbo, metodologija za izračun nosilnih zmogljivosti v turizmu. Glede na aktivno sodelovanje pri ustvarjanju formule turistične takse, sem kolegice in kolege enotno pozval k ohranitvi enotne politike glede turistične takse. V Skupnosti občin Slovenije od države pričakujemo jasno komunikacijo in informacije, vsi ukrepi naj bodo jasni in izvedljivi. Želimo si dobro promocije doma in v tujini, ki mora poleg ostalega poudarjati tudi varnost destinacije. Menimo, da z dobrim sodelovanjem in hitrim premišljenim zagonom turizma lahko zopet postanemo ena boljših turističnih držav (destinacij).«

 

Vir: slovenia.info

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 32 times, 3 visits today)