Občine: Predlagana povprečnina za leto 2021 je 628,20 evra

29 septembra, 2020

Na včerajšnji 2. seji delovne skupine lokalna samouprava, v katero so imenovani predstavniki SOS, ZOS in ZMOS, sklical pa jo je minister Koritnik, so uvodoma podali informacijo o finančnih podlagah za pripravo proračuna RS za leti 2021 in 2022 in govorili o višini povprečnine. Predlagana povprečnina za leto 2021 je 628,20 evra. Enak znesek se zaenkrat predvideva tudi za leto 2022, saj se ne ve, kakšna bo dohodnina v 2020.

Po trenutnih podatkih bi bila potrebna finančna izravnava države v višini 18 milijonov evrov, poroča Skupnost občin Slovenije (SOS). Sredstva za sofinanciranje investicij  se predvidevajo v višini 77,5 milijonov evrov, od tega cca 51 milijonov evrov nepovratnih in 25 milijonov evrov povratnih sredstev. Po podatkih Ministrstva za finance je štiriletno povprečje višine stroškov za izvajanje zakonskih nalog, ki se upoštevajo za leto 2021 612 evrov in za leto 2022 614,59 evra.

Peter Misja, predsednik SOS, je pohvalil dober dialog z ministrstvom, zaradi katerega je bilo v letošnjem letu dosti doseženega. Prav tako upa, da bo predlagana povprečnina in sredstva za sofinanciranje investicij naslednje leto še nekoliko višja. V skladu s sklepom predsedstva SOS je predlagal, da se višina zneska za sofinanciranje investicij dvigne na 6 % primerne porabe. Ob predlaganem dvigu višine povprečnine in sredstev za sofinanciranje investicij po 21. in 23 členu zakona o financiranju občin je povedal, da smo na dobri poti, da se uskladimo glede dogovora o višini povprečnine.

Jasna Gabrič, podpredsednica SOS je povedala, da je bil v preteklosti odnos države glede financiranja občin slab, zato pozdravlja višjo višino povprečnine. Izpostavila je, da nekatere občine že sedaj za izvajanje zakonskih nalog zagotavljajo lastna sredstva in posebej poudarila pomen ureditve sistema na področjih, kjer so občine samo računovodski servisi. Izrazila je upanje, da bodo tudi predlagane rešitve potrjene ( zakon o finančni razbremenitvi občin).

96 občin ni imelo pokritih sredstev

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, je opozorila, da lani 96 občin ni imelo pokritih stroškov za izvajanje zakonskih nalog iz primerne porabe oz. iz primernega obsega sredstev.

Dr. Aleksander Jevšek, podpredsednik SOS je povedal, da so občine v krizi naredile ogromno, za dobrobit občanov so se odpovedovale svojim financam. Tudi on je opozoril na anomalije pri financiranju občin in nesprejemljivo dejstvo, da mora več kot 90 občin zagotavljati lastna sredstva za izvajanje zakonskih nalog. Dodatno je izpostavil področja, kjer je ukrepanje države nujno (izterljivost socialnih pomoči, komunalnih prispevkov,… ). Dejstvo je namreč, da nekateri prejemajo visoke zneske socialnih pomoči, medtem ko svojih obveznosti do občin ne poravnajo.

Minister Koritnik je podal repliko, da se zavedajo nesorazmerja, da je več kot 90 občin »pod financiranih«  in da bo ta problem treba rešiti. Poskušali pa bodo vključiti tudi pobudo za sofinanciranje investicij v višini 6% nepovratnih sredstev in odprli Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin ter skupaj preverili možne rešitve. Ne nazadnje je izrazil zadovoljstvo, da so združenja prepoznala njihov trud po dobri komunikaciji.

Ob koncu razprave je bilo dogovorjeno, da bo MJU na združenja posredoval predlog dogovora o višini povprečnine in povratno informacijo glede predloga za sofinanciranje investicij v višini 6% nepovratnih sredstev.

 

Vir: SOS, MJU

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 47 times, 6 visits today)