6:00 pop OBČINE

Občina Brda predstavlja Slovenijo za Nagrado Sveta Evrope za krajino

Ministrstvo za okolje in prostor je na javnem razpisu »Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021« izbralo Občino Brda, ki se je na razpis prijavila s projektom »Razvoj turistične destinacije Brda«.

Odločitev Ministrstva je, kot pravijo v Občini, ponovna potrditev, da je briška občina s skrbnim upravljanjem in vlaganjem v infrastrukturo s posebno skrbnostjo za ohranjanje dediščine ter varstvo,načrtovanje in upravljanje krajine, opravila izvrstno delo.

Izpostavili kmetijstvo – posebej medgeneracijske kmetije

Ministrstvo za okolje in prostor je razloge za izbor projekta Občine Brda »Razvoj turistične destinacije Brda«, katerega nosilec je bil Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, pojasnilo z besedami:

»Projekt »Razvoj turistične destinacije Brda« sestavlja niz aktivnosti, ki so v prvi vrsti namenjene podpori kmetijstvu, zlasti razvoju in prodaji domačih produktov (vino, češnje, oljčno olje), ohranjanju medgeneracijskih kmetij, ki so značilne za to področje. Tako naravnan razvoj turistične destinacije na dolgoročni ravni ohranja in na novo vzpostavlja terasirano krajino, ki je ključna prvina identitete krajine Brd in ključna prepoznavna značilnost tega območja. Oblikovan je bil destinacijski turistični management območja Brd, ki je usmerjen zlasti v butični turizem, ki ceni visokokakovostne avtohtone produkte, doživetja izjemne terasirane krajine, kulturne dediščine, običajev ter gradi na stiku z ljudmi, ki tu živijo. Terasirani krajini, ki je osnova za proizvodnjo domačih produktov in za prepoznavnost območja, je tako vrnjena naravovarstvena, krajinska, kmetijska in ekonomska veljava. Z namenom doseganja celovitosti ponudbe je izvedena tudi obnova pomembne infrastrukture in ureditev podobe vasi ter kulturne dediščine – gradu Dobrovo, Vile Vipolže in srednjeveške vasice Šmartno.«

Gre za vzajemen odnos

Sklep o izboru je močno razveselil dolgoletnega župana briške občine Franca Mužiča, ki je za krmilom občine od njenih prvih korakov: »Gotovo je to neke vrste pohvala ne samo občinskim službam in inštitucijam, ki so verjele v vizijo turistične destinacije kot podpori lokalnemu kmetijstvu in krajini, ampak tudi vsem občankam in občanom, ki so vsa ta leta skrbeli, ohranjali, obnavljali in gradili tradicionalno briško krajino. Krajina je postala dodana vrednost lokalni ekonomiji, ta pa je z leti povečevala dodano vrednost krajini in njenim produktom. Gre za vzajemen odnos, ki je lahko uspešen le ob medsebojnem spoštovanju. Vesel sem, da smo odprli možnosti mladim, da tukaj ostajajo, iščejo poslovne priložnosti, ohranjajo domačije in ustvarjajo nove zgodbe. Briška terasirana krajina nas je izoblikovala kot trdožive, vztrajne in delovne ljudi, na nas pa je da krajino ravno zaradi tega globoko spoštujemo. Verjamem, da bo naša zgodba prepričala tudi komisijo Sveta Evrope.«

briški griči z majhnimi vasicami, cerkvami ter tipične briške terase, na katerih se bohotijo vinska trta, sadje in oljke

Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec temu županovim besedam dodaja: »Zavedamo se, da sta izjemno pomemben element identitete neke prepoznavne destinacije prav krajina in arhitektura. Briška je zagotovo zelo izrazita, katero zaznamujejo briški griči z majhnimi vasicami, cerkvami ter tipične briške terase, na katerih se bohotijo vinska trta, sadje in oljke. Posebnost naše terasiranje krajine so ekološke niše, ki zagotavljajo pravo naravno ravnovesje. Z trajnostnim razvojem, ki se odraža tako v načrtovanju in upravljanju komunalne, prometne in dediščinske infrastrukture in skrbno načrtovanim destinacijskim managementom lahko zagotavljamo ohranjanje tako identitete krajine kot identitete produktov, storitev in prebivalcev. Izbor Ministrstva za okolje in prostor je za nas pomemben tudi v luči projekta UNESCO v okviru katerega pri pripravi dokumentacije za poskusni seznam v ospredje postavljamo ravno posebnost terasiranja v Brdih in čezmejnem Colliu. Tudi v prihodnje bodo naši cilji usmerjeni v varstvo krajinske, agrarne, arhitekturne in tehniške dediščine, ozaveščanje in izobraževanje, skrbno načrtovanje razvoja na vseh področjih, ohranjanje poselitve in boljše življenje ljudi v Brdih«.

 

Vir: ZTKMŠ Brda

(Visited 186 times, 1 visits today)
Close