Občina Ankaran v poletje vstopa z novo ureditvijo mirujočega prometa

11 junija, 2020

Svetniki Občinskega sveta Občine Ankaran so na svoji 10. redni seji obravnavali in sprejeli predlog urejanja mirujočega prometa v poletju 2020, s katerim Občina Ankaran pristopa k urejanju mirujočega prometa in ureja plačilo parkirnine na obstoječih parkiriščih.

S tem ukrepom se želi zmanjšati pritisk na nekatere predele obale in s tem pripomoči tudi k spoštovanju ukrepov,  povezanih s COVID-19. Gre za uvedbo javne službe na parkiriščih »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«, »Valdoltra-zahod«, »Valdoltra-vzhod« in parkirišču »ŠRP Sv. Katarina«, cilj uvedbe javne službe na navedenih parkiriščih pa je zagotovitev možnosti parkiranja za občane in za osebna vozila obiskovalcev kraja in kopališč oz. plaže v Valdoltri in Krajinskem parku Debeli rtič.  Cilj uvedbe javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« pa je zagotovitev možnosti parkiranja obiskovalcem športno rekreacijskega parka ŠRP Sv. Katarina in pristanišča ter obale z osebnimi in dostavnimi vozili. Vsem parkiriščem je skupen tudi cilj doslednejšega nadzora nad spoštovanjem parkirnega režima, posebno v Krajinskem parku pa gre dodatno za spoštovanje naravovarstvenih režimov.

S sprejetjem sklepa o ureditvi mirujočega prometa bodo tako v poletju 2020 vsa parkirišča v Ankaranu plačljiva, pri čemer so za občane Ankarana predvideni parkirni abonmaji. Nova ureditev parkiranja predstavlja začasno ureditev za čas poletja 2020 in se bo v prihodnje prilagajala potrebam kraja, prebivalcev in obiskovalcev.

Vir: Občina Ankaran

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 223 times, 2 visits today)