Nadaljuje se pogovor o pripravi Zakona o finančni razbremenitvi občin

15 novembra, 2019

Kot sporočajo iz Skupnosti občin Slovenije, sta se včeraj njeni predstavnici, Melita Čopar (Občina Krško) in Jasmina Vidmar (sekretariat SOS), udeležili sestanka delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, katere članici sta.

“Na sestanku so člani pregledali realizacijo sklepov Vlade RS od ustanovitve delovne skupine in zaključkov zadnjega poročila delovne skupine, ki ga je podala vladi julija 2019. Nadaljevali so s pogovorom o pripravi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Po besedah predstavnika ministrstva bo Vlada zakon obravnavala na seji naslednji teden. V predlogu zakona je še vedno problematično prehodno obdobje, po katerem bodo občine v breme države dolžne izplačevati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa bi naj povrnilo občinam sredstva, ki jih je izplačala v breme države, do konca naslednjega koledarskega leta, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za družinskega pomočnika. Prav tako ostaja problematično zagotavljanje mrliško pregledne službe, saj se z zakonom predvideva samo prenos financiranja stroškov mrliško pregledne službe na proračun RS, organiziranje mrliško pregledne službe pa je še vedno v pristojnosti občine. Na podlagi predlagane spremembe se bo občine sicer finančno razbremenilo, obenem pa se bodo obremenile z dodatnim administriranjem, zato je smiselno, da bo delovna skupina v nadaljevanju iskala sistemske rešitve skozi spremembo področne zakonodaje,” navajajo na SOS.

Delovna skupina bo v naslednji fazi iskala sistemske rešitve glede financiranja občin. Dogovorjeno je bilo,  tako SOS, da članice in člani delovne skupine preučijo možne sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin in se nato na naslednjem sestanku te rešitve obravnavajo in uskladijo.

 

Vir: SOS

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 59 times, 1 visits today)