European City Facility: do 60.000 evrov nepovratnih sredstev za občine

7 septembra, 2020
Foto: EUCF

V sklopu EUCF lahko lokalne oblasti, predstavniki in zaposleni v organih lokalne samouprave v Sloveniji  pridobijo finančno podporo in povezane podporne storitve za izvedbo dejavnosti, ki so določene v njihovem akcijskem načrtu za trajnostno energijo in podnebje.

Občine so sprejele velike zaveze k znatnemu zmanjšanju porabe energije in emisij toplogrednih plinov. Vendar pa pri izvajanju ambicioznih podnebnih in energetskih akcijskih načrtov pogosto naletijo na finančne ovire. EUCF namerava preoblikovati podnebne in energetske akcijske načrte mest v dejanske naložbe za razvoj verodostojnih, stabilnih in dovolj zrelih naložbenih konceptov. “Takšni koncepti, ki vključujejo opredelitev potencialnih projektov, ki so v pripravi, pravno analizo, analizo upravljanja, temeljno finančno strategijo ter izvedeni načrt, so predpogoj za dostopanje do različnih virov financiranja,” navajajo.

Z namenom, da bi sprostili več kot 320 milijonov evrov javnih in zasebnih naložb, je EUCF zanimiv tudi za (lokalne) finančne akterje.

Evropski instrument za podporo mest (EUCF) si prizadeva za podporo občinam in lokalnim oblastem pri razvoju Naložbenih konceptov v zvezi z izvajanjem dejavnosti v okviru njihovih akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje.

V praksi bodo mesta ali občine upravičene do stalnih nepovratnih sredstev v višini do 60.000 evrov, s katerimi bo EUCF financiral razvoj Naložbenega koncepta, kar vključuje tako zunanje kot notranje dejavnosti in storitve. Drugo izplačilo nepovratnih sredstev (v višini 30 % dodeljenih sredstev) bo izplačano po potrditvi Naložbenega koncepta.

Kdo je upravičen do sredstev?

Do sredstev EUCF so upravičene občine/lokalne oblasti vseh velikosti, oziroma skupnosti le-teh iz držav EU-27 in Združenega kraljestva. Prijavitelji morajo imeti politično odobren načrt za trajnostno energijo in varovanje podnebja.

Mednje se uvrščajo načrti SEAP (Trajnostni energetski načrt)/SECAP (Trajnostni energetsko-podnebni načrt), ki so bili razviti v okviru Konvencije županov, ali načrti s primerljivimi podnebnimi in energetskimi cilji vsaj za leto 2020. (Več o merilih za upravičenost si preberite tukaj).

“Občine močno spodbujamo, da se povežejo in skupaj zaprosijo za sredstva, saj na ta način razvijajo bolj ambiciozne podnebne in energetske cilje, s tem pa se tudi poveča možnost za uspešno prijavo. Zasebni subjekti niso upravičeni do sredstev,” poudarjajo na projektu.

Kaj se lahko financira?

EUCF financira dejavnosti kot so (tehnične) študije izvedljivosti, tržna analiza, analiza interesov deležnikov, pravna, ekonomska ter finančna analiza, analiza tveganja itd., ki so potrebne pri razvoju naložbenega koncepta. Omenjene dejavnosti lahko opravi notranje osebje ali zunanji strokovni podizvajalci. Z nepovratnimi sredstvi se ne financira neposredno dejanskih naložb, temveč pokriva stroške mobilizacije virov in dostopa do storitev za razvoj naložbenega koncepta.

Prvi poziv je odprt in se zapre 2. oktobra 2020 ob 17. uri (srednjeevropski čas).


Vir, več informacij in spletna prijava:  eucityfacility.eu

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 15 times, 1 visits today)