Bo res prišlo do sprememb v zavetiščih za zapuščene živali?

30 maja, 2021

Na 15. redni seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije so osrednji del seje namenili razpravi z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jožetom Podgorškom, o vlogi občin na področju kmetijstva ter razvoja podeželja. Med drugim tudi o novem predlogu Zakona o zaščiti živali, ki odpira nova in nova vprašanja.

Spremenjen način financiranja in prepoved usmrtitve živali v zavetiščih

Minister Podgoršek je izpostavil najbolj pereče vprašanje glede financiranja zavetišč po preteku prvih 30 dni, ko je žival sprejeta v zavetišče. Po trenutnem predlogu prvih 30 dni, kot do zdaj, stroške vse oskrbe sprejete živali v zavetišču plača občina, naslednje 3 mesece zavetišče samo in po 120. dnevu bo stroške po novem krila država, to naj bi pomenilo do 200.000 € letno iz državnega proračuna. Tak način financiranja je po mnenju ministra stimulativen za zavetišča, saj želijo spodbujati oddajo zapuščenih živali, ki jih je težje oddati.

Po sedanjem predlogu živali tudi ne bo več dovoljeno usmrtiti. Ministrstvo je prepričano v ustreznost rešitve in v to, da določbe zakonskega predloga ne bodo dodatno bremenile občinskih proračunov.

A, s strani Skupnosti občin Slovenije je bilo opozorjeno, da je ministrstvo spregledalo možnost, da je lokalna skupnost lahko tudi imetnik zavetišča, s čimer bo dejansko strošek prenesen na občine. Zato je nujno, da se za izvajanje nalog zagotovi sistemski vir. Bo ministrstvo dodalo v predlog še kakšno spremembo? To bo pokazal čas.

 

Vir. Skupnost občin Slovenije

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 227 times, 1 visits today)