7 gorenjskih občin na poti do Zero Waste

14 junija, 2021

V nacionalni mreži Zero Waste Slovenija je trenutno devet občin: Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Ljubljana, Bled, Gorje, Radovljica, Slovenske Konjice in Žalec. Pridružiti se jim želi še sedem Gorenjskih občin.

Društvo Ekologi brez meja je konec januarja 2014 postalo član mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna organizacija za Slovenijo preko programa Zero Waste Slovenija.

V preteklih mesecih so začeli voditi postopek pridružitve nacionalni mreži Zero Waste oz. družbi brez odpadkov v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko; v katerih Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, ter v Občinah Škofja Loka in Železniki, ki ju pokriva Komunala Škofja Loka.

Prvi koraki do družbe brez odpadkov

Enoten postopek, ki občini omogoči, da se pridruži nacionalni in evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do družbe brez odpadkov, se začne z izkazanim interesom in uvodno ZW predstavitvijo. Po formalni prijavi v postopek, sledi pridobivanje podatkov za opredelitev stanja, oblikovanje ZW odbora in organizacija delavnic, kjer skupaj s širšim krogom udeležencev iščejo lokalne rešitve za večjo učinkovitost in boljše rezultate z upoštevanjem ZW hierarhije in ZW načel.

Kaj sledi?

V vseh sedmih občinah imajo pripravljen nabor ukrepov, analizo stanja in širok pregled nad lokalnim okoljem. Zdaj sledi oblikovanje dolgoročne strategije in operativnih ukrepov za zmanjševanje nastajanja odpadkov. Ta bo jeseni predstavljena širši javnosti, kjer bodo imeli tudi občani možnost predlagati spremembe. Sledi še sprejem ZW zaveze v občinskih svetih in potrditev s strani nacionalne in evropske ZW organizacije. Občine bodo nato pripravljene za pridobitev formalnega evropskega naziva Kandidatka za Zero Waste občino.

 

Vir: ZW Slovenija

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 142 times, 1 visits today)