5 občin v Sp. Podravju z novo pogodbo za obnovo vodovoda

4 junija, 2020

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta Trojica so 20. maja letos odstopile od pogodbe “Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje”.

“Občine ne odstopamo od celovitega sistema vodovoda, ampak želimo z dejanjem odstopa pospešiti pripravo projektne dokumentacije, saj se zavedamo pomembnosti obnove sistema. Svoj sklop bomo v najkrajšem možnem času sprojektirali samostojno in pridobili gradbeno dovoljenje, enako pričakujemo tudi od vseh ostalih občin,” so sporočili javnosti.

Vodovodni sistem je v delih, ki ga zajema IZP projekt in je predviden za obnovo, dotrajan in ga je potrebno obnoviti čim prej, ne glede na vire, iz katerih bo obnovljen, zato je po besedah konzorcija petih občin nujno in prvi korak, da pridobijo projektno dokumentacijo v najkrajšem možnem času.

Potek projekta »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«

“V tekoči finančni perspektivi 2014-2020 smo se predstavniki občin, zajetih v vodovodni sistem
Spodnje Podravje, vseskozi dogovarjali, da se bo na dogovor za razvoj regij prijavil projekt »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«. Konkretnejše aktivnosti so začele teči v letu 2016. Dne 11.9.2017 je bil na kolegiju sprejet sklep, da je nosilka projekta Mestna občina Ptuj, kjer je bilo sprejeto, da nosilka projekta takoj po sprejemu sklepa začne s postopki potrebnimi za pripravo investicijske in projektne dokumentacije (PZI, PGD in IP). Za izvedbo postopka javnega naročila je bilo pooblaščeno Komunalno podjetje Ptuj,” razlagajo. 7.2.2018 so bili, kot navajajo, na delovnem sestanku občin potrjeni drugačni projekti za prijavo na dogovor za razvoj regij in ne vodovod. “Glede na sprejete sklepe iz leta 2017 je bil na projektu obnove vodovoda do danes narejen le IZP projekt datiran februar/maj 2019.
Od Mestne občine Ptuj, kot nosilke projekta bi pričakovali ažurnost pri koordinaciji, kooperativnost in pripadnosti k projektu,” poudarjajo občine, ki so odstopile od pogodbe.

Kaj se je zapletlo?

Vse občine vodovodnega sistema z izjemo Kidričevega so dne 8.1.2020 podpisale Pogodbo “Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 410-3/2020 z dne 8. 1. 2020. Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je, tako konzorcij, z namenom pospešitve postopka prevzela vodenje priprave javnega naročila (JN) in vse postopke speljala korektno in ažurno.

KP Ptuj je imelo po besedah konzorcija težave s posredovanjem dokumenta v digitalni obliki, prav tako so bili problematični nekateri roki, denimo IZP dokumentacijo so občine čakale en mesec.

Potem pa še pripombe občin

“Dne 20.4.2020 je bil s strani vodje JN poslan predlog razpisne dokumentacije vsem občinam z rokom pripomb 24.4.2020. Zaradi zahtev po prekratkem roku je bil rok podaljšan do 7.5.2020. V času oddajanja pripomb so se med občinami začela kazati zelo različna stališča, pričakovanja in mnenja, prav tako neodzivnost nekaterih,” pravijo v konzorciju.

Mnenja so se po njihovih besedah delila predvsem pri delitvi projekta na sklope, pri čemer so nekatere občine izrecno vztrajale, da ne želijo delitve na sklope, čeprav je 73. člen Zakona o javnem naročanju glede tega jasen.

“Po prejemu dokumentacije v digitalni obliki dne 10. 4. 2020, po natančnem pregledu dokumentacije, pokazala jasna slika, kaj občine financiramo. Ugotovljeno je bilo, da so v projektu zajeti obstoječi in tudi novi deli projektiranja (cca. 8 kilometrov), ki se ne nanašajo na povezovalne vode, ampak popolnoma individualne primarne, sekundarne vode in želje občin, ki pa niso pomembne za obnovo skupnega sistema, ampak je financiranje projektiranja v domeni vsake posamezne občine, prav tako kasnejše izvajanje. Menimo, da je financiranje projektiranja in obnove posameznih sekundarnih in primarnih vodov, s strani vseh občin za posamezne občine, v nasprotju z veljavno zakonodajo,” še nadalje navajajo svoje razloge za odstop.

Iz vsega navedenega je bilo, kot zatrjujejo, pričakovati, da postopek za celovito oddajo projekta še dlje časa ne bo pripravljen za nadaljevanje.”Zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, kjer se kljub sprejetim sklepom ni naredilo veliko in v sled nadaljnjega zavlačevanja postopkov ne želimo tvegati, da bomo ponovno zamudili črpanje prepomembnih sredstev. Dejstvo je, da bomo vodovodni sistem morali obnoviti, ne glede na to kakšni bodo viri financiranja, zato je pomembno, da čim prej pridobimo projektno dokumentacijo,” zaključijo.

Kaj sledi?

Dodajo še, da so 1. junija od Mestne občine Ptuj dobili dopis z obvestilom, da bodo ustrezno spremenili IZP projekt, ga prilagodili potrebam preostalih občin, ter bodo pri oddaji javnega naročila projekt razdelili na sklope.” Prav tako bodo sekundarne vode in predloge občin občine financirale vsaka za svoj del, kar je edino pravilno in kar smo vseskozi zagovarjali. Sicer menimo, da bi morale občine same financirati tudi primarne vode, saj je iz preglednih kart razvidno, da nimajo zveze s povezovalnimi vodi in povezavami med občinami,” še navajajo.

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska vas, Cerkvenjak in Sveta Trojica bodo postopek svoj sklop rekonstrukcije vodovoda od meje z Mestno občino Ptuj do Občine Sveta Trojica oz. Cerkvenjaka peljale individualno, kot svoj sklop. Javno naročilo bo objavljeno najkasneje do 15.6.2020.

 

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 37 times, 1 visits today)