250.000 evrov za financiranje na lokalni ravni

11 februarja, 2020

Evropska komisija se začela dva nova pilotna ukrepa, med njima je tudi financiranje na lokalni ravni, ki bosta okrepila vključenost državljanov in državljank v izvajanje kohezijskih projektov na terenu. Cilj je podpreti dejavno sodelovanje državljanov in organizacij civilne družbe pri načrtovanju, vlaganju in spremljanju sredstev EU, da bi se na koncu zagotovili boljši rezultati.

V okviru prvega pilotnega ukrepa bodo organi, ki upravljajo sredstva EU, prejeli vrhunsko strokovno svetovanje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in prilagojeno pomoč pri oblikovanju novih pobud za vključevanje državljanov ter spodbujanje preglednosti in odgovornosti. Danes je bil odprt razpis za organe upravljanja, ki želijo sodelovati v tej pobudi.

Financiranje na lokani ravni naj bi podprlo vključevanje državljanov

V okviru drugega pilotnega ukrepa bo Komisija namenila 250 000 evrov za financiranje na lokalni ravni, ki naj bi podprlo inovativne ideje in pobude za vključevanje državljanov, ki bi izhajale zlasti iz manjših in lokalnih organizacij civilne družbe. Ukrep bo namenjen preizkušanju novih pristopov za vključevanje državljanov ter spodbujanju, pospeševanju in podpiranju njihovega sodelovanja v kohezijski politiki, da bi se zagotovilo boljše izvajanje projektov in močnejši občutek zaslužnosti za rezultate teh projektov med državljani. Razpis za predložitev predlogov organizacij bo odprt v naslednjih tednih.

Kohezijska politika je s skupnim proračunom v višini več kot 350 milijard evrov glavna naložbena politika EU in eden od njenih najbolj konkretnih izrazov solidarnosti. Za uspeh teh naložb so ključne stabilne institucije in dobre upravne zmogljivosti. Državljani imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju večje preglednosti in odgovornosti javnih organov ter povečanju učinkovitosti in uspešnosti javnih naložb.

Evropska komisija zato 6. februarja 2020 v Bruslju organizira konferenco na visoki ravni o vključevanju državljanov za dobro upravljanje kohezijske politike. Namen konference je proučiti, katere pobude so v okviru kohezijske politike usmerjene v krepitev sodelovanja državljanov, in na podlagi primerov udeležbe državljanov v drugih kontekstih dobiti navdih za kohezijsko politiko.

Vir: EK

(Visited 17 times, 1 visits today)