25 milijonov evrov za energetske prenove občinskih stavb

26 februarja, 2020

Za energetske prenove stavb v lasti in rabi občin bodo občine prejele evropska sredstva v vrednosti 25 milijonov evrov. 

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so izdali odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Preberite tudi: Za naložbe velikokrat zmanjka denarja.

Vir: gov.si

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 27 times, 1 visits today)