V maju ponovno izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe

22 junija, 2020

V maju 2020 je bilo po podatkih SURS izdanih 448 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je več kot še enkrat toliko kot v aprilu 2020, največ v osrednjeslovenski regiji. 

 

Med gradbenimi dovoljenji za stanovanjske stavbe jih je bilo po poročanju SURS največ izdanih za enostanovanjske stavbe (140 več kot aprila), med nestanovanjskimi stavbami pa za kmetijske (51 več) in garažne stavbe (25 več kot aprila).

23 % več površine stavb

Celotna površina vseh načrtovanih stavb bo po podatkih SURS merila nekaj več kot 93.000 m2, kar je za 23 % več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2020: “Površina v maju načrtovanih stanovanjskih stavb bo za 62 % večja od površine tistih, ki so bile načrtovane v aprilu, površina nestanovanjskih stavb pa za 7 % manjša (v teh bo manjša površina kot po dokumentaciji, izdani v aprilu, namenjena hotelskim in podobnim gostinskim stavbam, garažnim stavbam in stavbam za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo).”

Novogradnje

Od v maju 2020 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 99 % izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 126 % višje kot v aprilu (predvsem zaradi večjega števila izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnjo enostanovanjskih in manjših nestanovanjskih stavb) in za 16 % nižje kot v maju 2019.

Načrtovanih 28 % več stanovanj kot v aprilu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v maju 2020, je, tako SURS, predvidena gradnja 250 stanovanj, to je 28 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v aprilu 2020. Od vseh v maju 2020 predvidenih stanovanj jih je 45 načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, eno v nestanovanjski stavbi, vsa preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 164 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 83 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2020, je predvidenih za 65 % več gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo v aprilu 2020, in 9 % manj, kot jih je bilo v maju 2019. Površina v maju načrtovanih novih stanovanj naj bi bila za 111 % večja od skupne površine stanovanj, načrtovanih v aprilu 2020 (predvsem zaradi večjega števila načrtovanih stanovanj v enostanovanjskih stavbah), in za 11 % manjša od skupne površine stanovanj, ki se bodo gradila po dokumentaciji, izdani maja 2019.

Na podlagi podatkov SURS kaže, da se bo gradilo največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 51 ali 20 % vseh predvidenih. Sledita podravska in savinjska statistična regija, najmanj pa v koroški statistični regiji, le dve stanovanji.

Vir: SURS

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 20 times, 1 visits today)