Avtor Samo Kranjec 10:00 dop GRADNJA

Posodobila se bo infrastruktura v obrtno-industrijski coni Nasipi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi s podporo infrastrukturni posodobitvi izboljšati pogoje za delovanje obstoječih in prihajajočih podjetij v obrtno-industrijski coni Nasipi v Trbovljah.

Operacijo bo Ministrstvo sofinanciralo v celotni višini upravičenih stroškov, kar znaša 2,31 milijona evrov. Pri tem se bo iz sredstev EU financiralo 1,73 milijona evrov. Investitor oziroma nosilec operacije je Občina Trbovlje, ki bo vložila lastna sredstva v višini 509 tisoč evrov.

Izboljšanje pogojev za delovanje podjetij

»Namen operacije je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju so že uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitev novih oziroma dograditev starih proizvodnih hal. Z izvedeno operacijo bo na novo opremljenih 4,42 hektarja uporabnih površin obrtno industrijske cone,« pravijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naložba zajema rekonstrukcijo lokalne ceste, rekonstrukcijo križišča v krožišče, sanacijo brežin, prestavitev in obnovo vodovoda, prestavitev in obnovo plinovoda, prestavitev nadzemnega vročevoda v podzemni vod, novogradnjo, prestavitev in ureditev fekalne kanalizacije, izgradnjo meteornega kanala, ureditev cestne razsvetljave, izgradnjo dveh ločenih trafo postaj, izgradnjo kabelske kanalizacije in razširitev tovornega uvoza.

(Visited 86 times, 1 visits today)
Close