Podvoz pod železniško progo v Hrastniku predan namenu

24 junija, 2020
Samo Kranjec

Direkcija za infrastrukturo in Občina Hrastnik sta uradno predali rekonstruiran podvoz na Cesti Hermana Debelaka v Hrastniku namenu. Podvoz je bil pred rekonstrukcijo preozek in je omogočal prevoznost zgolj osebnim vozilom in manjši kmetijski mehanizaciji.

»Gradbena dela, ki so se pričela februarja, so obsegala razširitev podvoza na 5 metrov z najmanjšo svetlo odprtino podvoza v osi ceste 3,27 metra. Z širitvijo in poglobitvijo podvoza je sedaj omogočena prevoznost tudi za intervencijska reševalna in gasilska vozila, ki pred rekonstrukcijo niso imela hitrega dostopa do krajanov ob Cesti Hermana Debelaka,« razlagajo na Direkciji.

Ob tem dodajajo, da je bila v okviru gradbenih del izvedena tudi sanacija opornega zidu na zahodni strani podvoza in sanacija temelja na podpornem zidu na vzhodni strani podvoza, zgrajena sta bila dva oporna zidova dolžine 20 metrov in dolžine 24 metrov. Dela so vključevala še širitev lokalne ceste, zaščito in prestavitev komunalnih vodov ter rekonstrukcijo naprav za odvodnjavanje.

Vrednost gradbenih del je znašala 645 tisoč evrov, od tega je Direkcija za infrastrukturo sofinancirala 60 odstotkov, Občina Hrastnik pa 40 odstotkov vrednosti del.

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 201 times, 1 visits today)