Nastaja prostorski plan za morje

4 januarja, 2021
Samo Kranjec

Slovenija prvič pripravlja prostorski plan za morje. Načrtovanje na morju je do zdaj potekalo z državnimi prostorskimi načrti, predvsem za dejavnosti in rabe, ki so neposredno povezane s kopnim, denimo pristanišče.

Do 28. 2. 2021 bo potekala javna razgrnitev osnutka Pomorskega prostorskega plana Slovenije in pripadajočega Okoljskega poročila. »Pomorski prostorski plan Slovenije je strateški razvojni dokument, ki določa prostorsko in časovno porazdelitev obstoječih in prihodnjih dejavnosti in rab v morju. Podaja tudi usmeritve za izvajanje teh dejavnosti v morju in usmeritve za določitev priobalnega pasu na kopnem,« razlagajo na Ministrstvu za okolje in prostor. 

Pripombe in predloge lahko oddate na obrazcu za pripombe pisno po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer v rubriki »zadeva« navedete ključne besede »Javna razprava PPP«.

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 151 times, 5 visits today)