Avtor Samo Kranjec 10:00 dop GRADNJA

Les je material za industrijsko predelavo in ne energent

Les je material za industrijsko predelavo in ne energent

Država spodbuja proizvodnjo izdelkov iz lesa z višjo dodano vrednostjo, temu služi tudi vsakoletna vseslovenska razstava Čar lesa.

Veriga v lesni industriji se ne konča pri deski ali leseni plošči, temveč pri končnih izdelkih, ki predstavljajo največjo dodano vrednost. »Les prepoznavamo kot material za industrijsko predelavo in ne kot energent«, je v okviru nedavne otvoritve vseslovenske razstave Čar lesa v Novi Gorici, ki že 12. leto izpostavlja prednosti in različne možnosti rabe lesa, povedal Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo. Pri tem je omenil multiplikativne učinke in opozoril na večji pomen, ki ga pridobi les kot surovina, če upoštevamo vse panoge, povezane z lesom, kot so lesna, pohištvena, celulozna, papirna industrija in druge povezane storitve. Zaradi velikega pomena, ki ga ima les pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov, moramo po Rančevih besedah izkoristiti potencial, ki nam ga daje narava ter prepoznati les kot material prihodnosti.

 

Podpora lesnopredelovalni industriji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si intenzivno prizadeva za razmah slovenske lesnopredelovalne industrije, ki jo podpira z različnimi aktivnostmi in ukrepi, sofinanciranjem projektov in zakonodajnimi spremembami. Izvajajo se tudi različni posveti in izobraževanja, s ciljem, da bi do leta 2030 povečali predelavo lesa na 3 milijonov m3 letno.

 

Razstava tudi v drugih regijah

Razstavo si je v Novi Gorici moč ogledati do 15. oktobra, nato pa se bo selila v Maribor, Slovenj Gradec in Ljubljano. Regionalna pokritost lokalnih razstav spodbuja enakomeren razvoj lesarstva v vseh regijah in usmerjenost k večji izkoriščenosti lokalnih naravnih virov, kar sledi evropskim smernicam v boju proti podnebnim spremembam in pri prehodu v krožno gospodarstvo.

(Visited 213 times, 1 visits today)
Close