Je gradnjo strehe res treba prepustiti strokovnjakom?

15 februarja, 2021
Samo Kranjec

Gradnja strehe mora biti opravljena strokovno, strokovnjakom je potrebno prepustiti tudi nadzor nad njo.

Osnova je projekt, v katerem mora arhitekt določiti potrebne detajle in narediti popis, na osnovi katerega se izbere izvajalca. Tega določite na osnovi več ponudb, ob tem preverite reference posameznih ponudnikov, z izbranim pa sklenite pisno pogodbo o izvedbi, pri čemer se izogibajte avansom. Vsi vgrajeni materiali morajo biti kakovostni, dosegati deklarirane lastnosti in biti pravilno vgrajeni.

Sloji strehe si morajo slediti v pravilnem zaporedju

Strokovnjaki pravijo, da si pri gradnji strme tople strehe sloji morajo slediti v pravilnem zaporedju. Z notranje strani si sledijo vidna obloga, parna ovira ali zapora z lepljenimi stiki, toplotna izolacija pod in med špirovci, paroprepustna vodotesna folija, prezračevana plast za odvod vlage in toplote ter kritina. Če parna ovira ni ustrezna, se toplotna izolacija navlaži in uniči leseno konstrukcijo. Zelo pomembno je tudi, da imajo vsi materiali vsaj tako dolgo dobo uporabnosti kot kritina. Streha naj bo čim bolj preprosta, saj je vsak preboj za dimnik, zračnik ali okno potencialno mesto zamakanja.

Med streho in stenami mora biti dovolj izolacije

Če je pod streho bivalno stanovanje, mora streho in stene ločevati vsaj 40 centimetrov strešne izolacije. Če se okoli kapne lege ali na špici zid pozida, nastane toplotni most in posledično plesen na zidovih. Strešna izolacija se mora prek zidu in okoli kapne lege v špicah združiti s fasadno izolacijo. Da je to mogoče, mora biti špica 40 centimetrov nižja od zgornjega špirovca.

Poznavalci tako za običajne stavbe predlagajo 40 centimetrov izolacije v strehi, spodaj parno oviro, ki mora biti zalepljena na stene, nad izolacijo sledi prezračevalni sloj, rezervna kritina, na vrhu pa še glavna kritina. Predvsem je treba poskrbeti, da vlaga iz hiše nemoteno prehaja v ozračje. Streha nad ogrevanimi prostori mora nuditi zaščito pred padavinami in preprečevati toplotne izgube ali dobitke, zato morajo biti sloji iz raznih materialov sestavljeni v pravilnem zaporedju tako, da vlaga ne more kondenzirati v področju toplotne izolacije. Da bo streha ustrezno opravljala svojo nalogo, so ključni pravilno načrtovani in izvedeni detajli odvoda vode.

 

Sodobna streha mora biti odporna na vse bolj ekstremno vreme

 

Članek je bil v celoti objavljen v reviji Eko dežela 2020

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 241 times, 1 visits today)