Gradnja infrastrukture za pešce in kolesarje na Ptuju

7 februarja, 2020
Samo Kranjec

Gregorčičev drevored na Ptuju: gradnja infrastrukture za pešce in kolesarje za dobre pol milijona evrov.

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Služba), organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu«. Vrednost projekta znaša dobrih 580.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval dobrih 240.000 evrov.

Večja varnost in bolj trajnostna mobilnost

V Službi pravijo, da bo okviru projekta urejen hodnik za pešce in kolesarske povezave na lokalni cesti Gregorčičev drevored na Ptuju. S tem bo zagotovljena večja prometna varnost pešcev in kolesarjev ter zmanjšani  negativni vplivi motornega prometa na okolje. »Namen projekta je spodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila kot alternative avtomobilskim prevozom,« še dodajajo.

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 26 times, 1 visits today)