Financiranje gradnje: banke in krediti

12 februarja, 2021
Simona Drevenšek

Banke ponujajo kredite, ki jih lahko namenimo za nakup nepremičnine ali gradnjo, Eko sklad in Sklad za podnebne spremembe pa spodbude za skoraj nič-energijsko gradnjo, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Želite kupiti stanovanje ali hišo, ali pa jo obnoviti? Na naša vprašanja so se odzvale tri banke. Vsaka banka ima svoje pogoje glede možnosti pridobitve posojila, prav tako imajo različne stroške in obresti.

Prilagodljiva ponudba, odvisna od komitentovega finančnega stanja

Abanka za gradnjo in obnovo poslovnih ter industrijskih stavb poslovnim strankam ponuja dolgoročne kredite. Doba odplačevanja je od 1 do 15 let. Obrestna mera dolgoročnega kredita je spremenljiva in je določena na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko. S spletne strani je mogoče med drugim razbrati tudi, da za dolgoročni kredit v domači valuti pribitek (v odstotnih točkah na Euribor ustrezne ročnosti nad 10 do vključno 15 let) znaša od 3,5 odstotne točke.

Prav tako ima Abanka posebej za mikro in mala podjetja, društva, zavode, podjetnike in zasebnike oblikovano posebno ponudbo kreditov. Za kredit v višini do 100.000 evrov je obrestna mera za odplačilo v 12 mesecih 1,6 odstotka letno. Če bi ga odplačali v enem do treh letih, znaša obrestna mera 2,4 odstotka letno oziroma spremenljivo obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero 6-mesečni Euribor ter 2,1 odstotne točke letno. Nad tri do pet let pa fiksna obrestna mera znaša 2,6 odstotka letno oziroma 6-mesečni Euribor in 2,3 odstotne točke letno.

Pri NLB pravijo, da »z veseljem podpremo vse, za katere kot dober gospodar ocenimo, da bo kreditojemalec ustvaril zadostni denarni tok za vračilo posojila, ki je osnova za presojo kreditne sposobnosti in odločitev o financiranju komitentov«. Višina obrestne mere za določeno ponudbo je odvisna od vrste kreditnega posla in je oblikovana ob upoštevanju rezultatov poslovanja poslovnega subjekta in njegovega dosedanjega sodelovanja z banko.

Deželna banka Slovenije posebne ponudbe posojil za gradnjo in obnovo poslovnih oziroma industrijskih stavb nima, ponujajo pa dolgoročne kredite za investicije v osnovna sredstva (za nakup, adaptacijo ali gradnjo poslovnih prostorov). Odplačilna doba kredita je do 10 let, s spremenljivo obrestno mero; zavarovanje je hipoteka.

Bančni stanovanjski krediti

Za nakup in obnovo stanovanj pri Abanki kreditojemalcem nudijo stanovanjske kredite po redni ali posebni ponudbi. »Kreditojemalec se lahko odloči za stanovanjski kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Zavarovanje kredita je lahko pri Zavarovalnici Triglav ali z zastavo nepremičnine. Vsako vlogo obravnavamo individualno,« so nam povedali pri Abanki.

NLB ima v ponudbi nezavarovane stanovanjske kredite do višine 50.000 evrov in z odplačilno dobo do 20 let. Višina nezavarovanega stanovanjskega kredita je odvisna od višine dohodkov kreditojemalca. Dodajajo, da lahko za nakup nepremičnin višjih vrednosti ali gradnjo nove nepremičnine kreditojemalcem ponudijo tudi stanovanjski kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine: »Če se kredit zavaruje z zastavo nepremičnine, banka lahko financira tudi do višine 80 odstotkov vrednosti nepremičnine. Če kreditojemalec ponudi v zavarovanje obstoječo nepremičnino (višje vrednosti), ali se odloči za kombinacijo kreditov, se lahko financira tudi do 100 odstotkov naložbe. Kreditojemalcem ponujamo tudi možnost financiranja hiše na ključ.«

Tudi na NLB nudijo stanovanjske kredite z nespremenljivo obrestno mero ali spremenljivo obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero 6-mesečni Euribor. Višina kredita je odvisna od kreditojemalčeve kreditne sposobnosti. Banka mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe oceniti kreditno sposobnosti kreditojemalca, pri tem pa upošteva prihodke, odhodke in morebitne obstoječe obremenitve (kredit, lizing …).

Pri Deželni banki Slovenije je mogoče stanovanjske kredite najeti za različne namene: za nakup, gradnjo ali prenovo stanovanjskih nepremičnin, izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi, poplačilo stanovanjskega kredita pri drugi banki, komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij, pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin … Stranke ga lahko najamejo do 30 let, s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, zavarujejo pa ga lahko tudi na različne načine. Ponujajo fiksno obrestno mero 2,95 odstotka za dobo kreditiranja do 10 let oziroma 3,50 odstotka za dobo kreditiranja do 20 let.

 

Članek je bil v celoti objavljen v reviji Eko dežela Gradimo 2020

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 208 times, 1 visits today)