Avtor bv; foto: adobestock 9:20 dop GOSPODARSTVO

Reforma ekonomskega upravljanja dobra novica za evropsko gospodarstvo

Evropska komisija je v soboto pozdravila dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o najbolj ambiciozni in obsežni reformi okvira gospodarskega upravljanja EU po koncu gospodarske in finančne krize.

Glavni cilji okvira so okrepiti vzdržnost dolga držav članic ter spodbujati trajnostno in vključujočo rast v vseh državah članicah z reformami za spodbujanje rasti in prednostnimi naložbami. 

Okvir gospodarskega upravljanja bo po reformi enostavnejši, preglednejši in učinkovitejši, z večjo nacionalno odgovornostjo in boljšim izvrševanjem. 

Gospodarsko upravljanje EU stremi k ustvarjanju pogojev za  zeleno, digitalno, vključujoče in prožno gospodarstvo, ki bo tudi bolj konkurenčno in bolje pripravljeno na prihodnje izzive.

Osrednja cilja okvira sta z reformami, ki spodbujajo rast, in prednostnimi naložbami okrepiti vzdržnost javnega dolga držav članic in spodbujati trajnostno in vključujočo rast v vseh državah članicah. Okvir bo s podpiranjem napredka v smeri zelenega, digitalnega, vključujočega in odpornega gospodarstva pripomogel k večji konkurenčnosti in boljši pripravljenosti EU na prihodnje izzive.

Komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je komentiral: “Dogovor o reformi našega ekonomskega upravljanja je dobra novica za evropsko gospodarstvo in zaključek dolge poti za preoblikovanje fiskalnih pravil EU. Čeprav se dogovorjena besedila razlikujejo od našega prvotnega predloga in so tudi bolj kompleksna, ohranjajo njegove temeljne elemente: več srednjeročnega načrtovanja, večjo odgovornost držav članic znotraj skupnega okvira in bolj postopno fiskalno prilagajanje ob upoštevanju zavez za naložbe in reforme. Še zlasti me veseli, da končni dogovor izboljšuje besedilo, dogovorjeno v Svetu lani decembra, vključno z dodatno zaščito javnih naložb in krepitvijo socialne razsežnosti okvira.”

(Visited 12 times, 4 visits today)
Close