Avtor JS; foto: adobestock 1:59 pop GOSPODARSTVO

Pričakuje se rast gospodarstva v evrskem območju

V zadnjih mesecih leta 2023 se je gospodarstvo nekoliko okrepilo, kar se pozna tudi v večji aktivnosti potrošnikov. Strokovnjaki v prihodnjih mesecih napovedujejo nadaljnjo rast.

V zadnjem četrtletju so se po poročanju UMAR nekoliko zvišali kazalniki gospodarskega razpoloženja, četudi še ne nakazujejo vidnega izboljšanja aktivnosti.

Napovedi pravijo, da  se bo gospodarska aktivnost evrskega območja postopoma krepila kot posledica stabilnega trga dela, rasti plač in zniževanja inflacije. Če bo v letošnjem letu gospodarska rast 0,6-odstotna, se pričakuje, da bo v naslednjem letu znašala med 0,9 in 1,2 odstotki, medtem ko naj bi se v letu 2025 zvišala na 1,6 %.

Najhitreje se krepi turizem

Zadnje četrtletje se je v slovenskem gospodarstvu začelo dobro – zmanjšal se je medletni upad uvoza in izvoza, okrepila se je proizvodnja predelovalnih dejavnosti, izboljšalo pa se je tudi razpoloženje izvozno usmerjenih dejavnosti. Med storitvenimi dejavnostmi najhitreje raste menjava na področju turizma.

Na področju javnih financ se ob koncu leta pričakuje nekoliko večji primanjkljaj konsolidirane bilance, na kar bodo vplivali večji izdatki občin zaradi sanacij po poplavah, zaključevanje finančne perspektive 2014–2020 in nekateri ukrepi za blaženje draginje.

Potrošnja se je povečala tudi v gospodinjstvih

Kot kaže je okrevala tudi potrošnja gospodinjstev. Po dveh mesecih upadanja je namreč zrasla prodaja osebnih avtomobilov fizičnim osebam, povečalo pa se je tudi število nočitev domačih turistov. Prvič po januarju so bili v oktobru višji tudi nakupi neživil, na račun po-poplavnih obnovitev pa je bila velika tudi aktivnost na področju gradbeništva. Rast cen živil se umirja, medtem pa še vedno ostaja razmeroma visoka rast cen storitev.

Umirila se je rast zaposlovanja

V zadnjem času pa se počasi umirjata tudi upad števila brezposelnih in rast števila delovno aktivnih. Na mesečni ravni se njihovo število zmanjšuje predvsem v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu. K medletni rasti še vedno znatno prispevajo tuji državljani – v septembru so predstavljali 14,6 % vseh delovno aktivnih, kar je za slabo odstotno točko več kot pred letom dni.

(Visited 43 times, 1 visits today)
Close