Soglasje Vlade k predlogu novele Zakona o zaščiti živali

9 septembra, 2021

Vlada je prejšnji teden sporočila, da soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s katerimi se sledi tudi pripombam Zakonodajno–pravne službe državnega zbora.

Električne ovratnice in eksotične živali

Amandmaji vsebinsko ne posegajo v besedilo predloga zakona, razen amandmaja, s katerim se v dogovoru z deležniki dodaja prepoved uporabe, prodaje in trženja električnih ovratnic za šolanje živali, ki delujejo na principu povzročanja električnih šokov.

Predlog celoviteje ureja področje odgovornega lastništva in posedovanja eksotičnih vrst živali ter zapuščenih živali.

Privezovanje psov bo prepovedano, natančno pa bodo določene izjeme, ko je privezovanje nujno. Prav tako bo prepovedana usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih po 30 dneh ter usmrtitev živali zaradi pridobivanja kož ali krzna.

Za zmanjšanje števila zapuščenih

Predlog prinaša natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi. Uvaja določbe o odgovornem lastništvu mačk, da bi tako zmanjšali število zapuščenih mačk. Predlog uvaja za skrbnika živali zahtevo po osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali. Dopolnjene so določbe, ki urejajo področje nevarnih psov. Predlog ureja status pastirskih psov za varovanje čred na paši.

Novela dodatno določa nosilce stroškov za oskrbo zapuščenih živali ter uvaja možnost izreka višjih kazni za prekrške.

S predlogi amandmajev k predlogu zakona se, kot so sporočili z Vlade, v pretežnem delu upošteva pripombe Zveze potrošnikov Slovenije, ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona s pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

 

vir: gov.si

Nazaj na kategorijo aktualno.
(Visited 71 times, 8 visits today)