1:48 pop AKTUALNO

Okoljske risanke Lepši svet v vse slovenske vrtce, osnovne šole in knjižnice

Pomembnost osveščanja najmlajših o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije je vodilo Borzena, slovenskega operaterja trga z elektriko, pri seriji okoljskih risank Lepši svet. Prvi dve sezoni si je do sedaj ogledalo že blizu dva milijona gledalcev.

Risanke, oplemenitene s poučnim gradivom, so v teh dneh brezplačno posredovane vrtcem, osnovnim šolam in knjižnicam po državi, na spletu pa so brezplačno na voljo vsem državljanom.

Okoljske risanke Lepši svet so namenjene otrokom starim med štiri in deset let in jih spodbujajo ter ozaveščajo o okoljskih tematikah. V tokratnih epizodah gledalci spoznajo:

–       zakaj praznujemo dan Zemlje,

–       kaj je daljinsko ogrevanje,

–       kako kroži voda,

–       kam z odpadno embalažo,

–       zakaj nastane strela.

Že tretja sezona risank tako spodbuja zavedanje o pomenu trajnostne energije tudi pri najmlajših. Prvih deset epizod si je ogledalo blizu dva milijona gledalcev, pri tem pa se risanke iz leta v leto vse bolj uporabljajo tudi kot učni pripomoček v šolah in vrtcih. Vse so namreč opremljene z gradivom za podporo ob spremljanju risane serije, ki nudi dodatne informacije in zanimivosti, poudarja ključne besede, navaja primere iz vsakdanjega življenja, ideje za ustvarjanje in izvajanje nalog, vse z namenom pomagati posredovati nova znanja, s katerimi odgovarjamo na otroška vprašanja ali jih pomagamo sooblikovati.

Tudi tokrat so bile risanke z gradivi na digitalnih pomnilniških napravah brezplačno posredovane relevantnim izobraževalnim institucijam in knjižnicam po vsej državi, z namenom opolnomočenja posameznikov pri sprejemanju pravih odločitev povezanih z energijo.

Namen Borzena je spodbujati zavedanje o pomenu trajnostne energije tudi pri najmlajših, kar je  poslanstvo blagovne znamke Trajnostna energija.

(Visited 138 times, 2 visits today)
Close