Nova karta potresne nevarnosti

2 marca, 2021
Vir: ARSO

Na Uradu za seizmologijo so pripravili novo Karto potresne nevarnosti Slovenije, ki prikazuje pospešek tal ob potresih. Podatek morajo upoštevati projektanti pri potresno odporni gradnji.

Potresna nevarnost je izračunana za trdna tla z verjetnostnim ocenjevanjem potresnih izvorov, upoštevaje predvideno življenjsko dobo navadnih objektov. Karto projektnega pospeška tal dopolnjujejo karte spektralnih pospeškov za 10 nihajnih časov, da so zajete vse možne lastne frekvence stavb glede na njihove lastnosti (npr. višino).

Na podlagi nove ocene potresne nevarnosti Slovenije bodo gradbeniki pretehtali potrebo po spremembi parametrov Nacionalnega dodatka standarda Evrokod 8, ki natančneje določajo projektiranje, pojasnjuje ARSO.

Nato pa bo nova karta projektnega pospeška tal nadomestila dosedanjo karto potresne nevarnosti za obvezno uporabo pri projektiranju.

 

Vir in več: ARSO

Nazaj na kategorijo aktualno.
(Visited 570 times, 2 visits today)