Kaj se dogaja v domovih za starejše?

5 novembra, 2021

“Kadrovska kriza v domovih za starejše in posebnih zavodih se je v lanskem zahtevnem letu še poglobila – zaradi odhajanja delavcev in številnih neuspešnih razpisov za zapolnitev prostih delovnih mest,” sporoča Skupnost socialnih zavodov.

Zlasti slab odziv so beležili pri poklicih, ki so nepogrešljivi za učinkovito soočanje z zdravstvenimi vidiki epidemije, kot so diplomirane in srednje medicinske sestre, bolničarji negovalci in fizioterapevti. Prav tako so bili neuspešni mnogi razpisi za druge poklice, ki so nujni za delovanje socialnovarstvenih zavodov in dobro počutje stanovalcev, kot so dietni kuharji in socialne oskrbovalke.

Skupnost v javnem sporočilu pristojni ministrstvi ponovno poziva k sprejetju sistemskih ukrepov, s katerimi bi zaposlitev v domovih za starejše in posebnih zavodih postala privlačnejša.

Čeprav je Skupnost na pomanjkanje kadrov prvič opozorila že v letu 2018, je bila tudi lani uspešna le malenkost več kot polovica (50,32 %) vseh objavljenih razpisov za prosta delovna mesta. Še posebej kritične so razmere, kot opozarjajo, v določenih regijah, npr. bolničar negovalec na Gorenjskem, Koroškem, v Zasavju in osrednjeslovenski regiji, diplomirana medicinska sestra na Goriškem in v Posavju.

Zaradi preobremenjenosti tudi največ odpovedi

»Skrbi zlasti ugotovitev, da so imeli zavodi velike težave pri iskanju kadrov, ki so nujni za učinkovito preprečevanje in obvladovanje okužb, nego okuženih stanovalcev ali rehabilitacijo po preboleli bolezni. Ob številnih neuspešnih razpisih so posledično obstoječi zaposleni še dodatno obremenjeni, zato ne preseneča ugotovitev, da sodijo diplomirane in srednje medicinske sestre ter socialne oskrbovalke med tiste, kjer smo lani zabeležili tudi najvišji delež odpovedi delovnega razmerja,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Zaradi pomanjkanja zaposlenih v zapiranje oddelkov in bivalnih enot

»Če izvajalci ne bodo mogli pridobiti potrebnih delavcev, bodo prisiljeni zmanjšati nastanitvene zmogljivosti z zapiranjem oddelkov oziroma bivalnih enot. Bomo na eni strani ukinjali obstoječe oddelke in bivalne enote, na drugi pa odpirali nove domove, ki bodo zaradi pomanjkanja delavcev težko polno zaživeli?« je izpostavil Sahernik.

Skupnost opozarja tudi, da bo v naslednjih letih kadrovske razmere dodatno zaostril občuten val upokojitev – v naslednjih treh letih se naj bi upokojilo skoraj 9 % vseh zaposlenih, v nadaljnjih dveh letih pa še več kot 8 %.

»Mnogo več kot doslej bo treba storiti, da bomo v domove za starejše in posebne zavode pritegnili mlajše iskalce zaposlitve in tako pomladili starostno strukturo zaposlenih. Predvsem pa moramo ukrepati nemudoma, saj bodo vsako nadaljnje odlašanje zelo hitro občutili tako zaposleni kot stanovalci v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle,« je še povedal Sahernik.

Izboljšanje delovnih pogojev je nujno, prav tako dvig plač

Skupnost med nujnimi ukrepi za reševanje kadrovske krize izpostavlja predvsem izboljšanje delovnih pogojev z dvigom kadrovskih normativov, občuten dvig plač zaposlenih, da bodo te bolj stimulativne in konkurenčne nagrajevanju v drugih panogah, olajšanje zaposlovanja delavcev iz drugih držav, vključno s spremembo zahtevnosti znanja jezika, ter potrditev nacionalne poklicne kvalifikacije bolničar negovalec v dolgotrajni oskrbi in vzpostavitev ustreznega izobraževalnega programa.

 

Vir: SSZ

Nazaj na kategorijo aktualno.
(Visited 323 times, 11 visits today)