Za mnoge vrste ptic so edino mesto za gnezdenje drevesna dupla. Ta so zaradi sečnje starih dreves prava redkost, kar prispeva k ogroženosti določenih vrst ptic.

“Drevesna dupla so za mnoge vrste ptic in drugih živali (na primer za netopirje in različne žuželke) edino mesto, kjer lahko uspešno vzredijo svoj zarod. Nekatere takšne vrste, kot so smrdokavra, pogorelček in čuk, so postale že zelo redke in močno ogrožene,” povedo na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki svetuje, da dupla ohranjamo v sadovnjakih, pticam pa pomagamo tudi z nameščanjem gnezdilnic. Te lahko tudi sami izdelamo, za kar na DOPPS ponujajo napotke.

Kako sami naredimo gnezdilnico?

“Gnezdilnica mora biti izdelana trdno in imeti za vodo neprepustno streho. Najprimernejši material za izdelavo je les, ki je na zunanji strani zaščiten z okolju prijaznim premazom,” svetujejo v Društvu. Debelina lesa za stene naj bo 2 centimetra.

Streho prekrijemo s strešno lepenko, v dno gnezdilnice pa navrtajmo luknje s premerom do 5 milimetrov. Notranjosti gnezdilnice ne zgladimo in ne prebarvamo – grob material olajša mladičem izhod iz gnezdilnice. Palčka pred vhodno odprtino ni potrebna.

Načrt za izdelavo gnezdilnice najdete TULE.


Gnezdilnico namestimo vsaj 3 metre od tal, tako, da je vhodna odprtina zaščitena pred dežjem, mora pa biti pritrjena z močno žico tako, da se ne premika.

Ob tem Društvo opozarja, da so neprimerno izdelane, nameščene in vzdrževane gnezdilnice lahko past za ptice.

(Visited 190 times, 4 visits today)
Close