Strupene rastline: Volčja češnja s sladkimi, a zelo strupenimi plodovi

Posledica strupov v rastlini je lahko blaznost, zato so ji pravili tudi norica. Kljub strupenosti so ljudje volčjo češnjo uporabljali že od antike.