V živo: gnezdenje velike uharice na Krasu

Številčnost velike uharice v Sloveniji Varuhi velike uharice (DOPPS in BIOM) redno spremljajo že od leta 1999.