Kako kmetijstvo povzroča izgubo in degradacijo habitatov za ptice?

Peta izdaja poročila Stanje ptic sveta (State of the World’s Birds), med drugim predstavi tudi človeške dejavnosti, ki ogrožajo ptice po vsem svetu.