WWF poročilo: Čas se izteka – obnova narave je nujna!

Opazovane populacije prostoživečih vrst – sesalcev, dvoživk, plazilcev in rib – so v povprečju za 69 % manjše kot leta 1970, poudarja novo poročilo WWF Living Planet Report.