LOGO_LUPA_web

Svetovni dan živali: tudi pri nas vse več vrst ogroženih zaradi posegov človeka

oktober 3, 2016
Ogroženih je tudi mnogo vrst metuljev

Namen svetovnega dneva živali je opozoriti na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst, hkrati pa se opomniti na  pomembno vlogo  živali v našem vsakdanjem življenju in pri ohranjanju pestrosti življenjskih okolij.  

Na Zemlji živi okoli dva milijona živalskih vrst, v Sloveniji okoli 15–20.000, od tega je 850 endemitov, tj. živalskih vrst, ki živijo pretežno na ozemlju Slovenije.

V Sloveniji sicer pestre živalske vrste, a mnogo je ogroženih

Slovenija po pestrosti živega sveta sodi med prvih pet držav v Evropi. Podzemlje Slovenije s človeško ribico, jamsko školjko in nekaterimi posebnimi hrošči sodi celo med najpestrejše na svetu. Postojnski jamski sistem je z okoli sto živalskimi vrstami najbogatejša podzemna jama na svetu.

Vendar je tudi pri nas mnogo živalskih vrst ogroženih, najbolj dvoživke. Med drugim je ogroženih tudi 35 % vrst dnevnih metuljev.

Metulji

Favna slovenskih metuljev je sicer glede na površino države med najbogatejšimi v Evropi, saj šteje kar okoli 3.200 različnih vrst metuljev, a se je njihova populacija v zadnjih petindvajsetih letih zmanjšala kar za 60 %. Poglavitni vzroki so intenzivna raba travniških površin (baliranje trave še preden travnik zacveti),  zaraščanje in  izsuševanje. 

Kritični za živali: posegi v naravna območja in kmetijstvo

Raznovrstnost živega sveta najbolj ogrožajo posegi v naravna območja, opuščanje košnje suhih travišč, paše, opuščanje visokodebelnih sadovnjakov, intenzivna kmetijska dejavnost z gnojenjem in kemičnimi škropivi, vnos tujerodnih vrst itd.

 

Vir: SURS

(Visited 62 times, 1 visits today)