LOGO_LUPA_web

Foto: Christine Sonvilla, www.slovenia.info

Odstrel 175 medvedov zadržan

januar 4, 2019

Alpe Adria Green je 19.12.2018 vložilo tožbo na Upravno sodišče proti Vladi Republike Slovenije s katero izpodbija Odlok, ki dovoljuje odvzem 200 osebkov rjavega medveda (Ursus arctos), od tega 175 z odstrelom in 25 zaradi izgub, do 30. septembra 2019, kar je do sedaj največ.

Podalo je tudi predlog za izdajo začasne odredbe, saj bi z izvršitvijo izpodbijanega Odloka nastale težko popravljive škodljive posledice. “Z izvršenim odstrelom bi na zavarovani vrsti evropskega in mednarodnega pomena nastala nepovratna škoda, saj ubitih medvedov ne bo nikoli mogoče nadomestiti; tak poseg pa predstavlja tudi rušenje biotske raznovrstnosti,” navajajo na Alpe Adria Green (AAG).

42 medvedov že ustreljenih, 2 preselili v Francijo

Po sprejemu Odloka 23.11.2018, je do 20. decembra 2018 že bilo odvzetih 44 rjavih medvedov (dva so preselili v Francijo), kar predstavlja skoraj polovico dovoljene letne meje »odvzema« iz preteklih let. V odgovoru je Vlada izpostavila, da v predlogu ni utemeljen nastanek težko popravljive škode, opozorila na (ne)strpnost ljudi do rjavega medveda in morebitno škodo, ki bi lahko nastala z zadržanjem odstrela.

“Na področju varstva okolja in narave velja načelo previdnosti, ki je temeljno načelo evropske okoljske politike in pomeni, da v primeru dvoma prevlada korist varstva okolja pred drugimi interesi. Morebitna škoda, ki bi nastala v primeru začasnega zadržanja – materialna škoda na premoženju zaradi napadov medveda – je preprečljiva in popravljiva, saj gre za izgubo premoženja, kar je mogoče sanirati z izplačilom odškodnine, za kar ima Slovenija učinkovit in pregleden mehanizem. Na drugi strani pa so na tehtnici življenja živali, ki so z razlogom zavarovane na mednarodni in nacionalni ravni in uboj vsakega posameznega osebka pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo ne samo za Slovenijo, temveč za celotno Evropo,” pojasnjujejo na AAG.

Zakonitost lova zaščitene vrste?

Z zadržanjem izvršljivost odloka je sodišče omogočilo, da se presodi zakonitost samega odloka, ki »uzakonja« lov na zaščiteno živalsko vrsto, brez da se s tem povzroča nepopravljiva škoda in pri tem poudarilo sporočilo Ustavnega sodišča, da je varstvo dobrobiti živali pomembna moralna vrednota v slovenskem prostoru, ki je vezana na odnos človeka do živali.

Sodišče bo, kot so sporočili, zadevo uvrstilo med prednostne zadeve, tako da bo čim prej presodilo tudi (ne)utemeljenost tožbe oz. (ne)zakonitost izpodbijanega akta.

Vse le denar?

V AAG še opozarjajo, da še vedno niso dobili odgovora, kam konkretno je poniknil  denar iz “lovskega turizma” na medveda iz preteklih let, saj bi, kot pravijo, morali iz tega denarja plačati škodo tistim upravičencev, ki so jim medvedje povzročili škodo, ne pa da je ta denar poklonjen raznim društvom in zavodom. “Naj samo za informacijo povemo da stane “dovolilnica” za odstrel enega medveda od 1000 do 11000 evrov. Še vedno menimo, da obstaja povezava med denarjem in predvidenim letnim odstrelom medvedov,” zaključujejo na AAG

Vir: alpeadriagreen

(Visited 152 times, 1 visits today)