Staranje prebivalstva v EU: letos prek 100 milijonov starejših od 65 let

oktober 22, 2019

V začetku leta 2019 je bilo v Evropski uniji 101,1 milijona ljudi starih 65 let ali več, kar je 20 % celotnega prebivalstva EU. Pričakuje se, da bo do leta 2050 ta delež dosegel 29 %. Staranje prebivalstva je predvsem posledica dolgoročnega upada rodnosti in podaljšanja pričakovane življenjske dobe.

Vir: Eurostat

(Visited 31 times, 3 visits today)