LOGO_LUPA_web

Število bolnikov s sladkorno boleznijo se tudi v Sloveniji vztrajno povečuje

november 14, 2017

Kot poroča NIJZ, se število bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji, tako kot v drugih razvitih  državah, vztrajno povečuje. Lani je zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni prejemalo okoli 108.600 bolnikov,  leta 2007 pa manj kot 80.000 bolnikov.

K takšnemu porastu so sicer, kot pojasnjujejo, prispevala tudi uvedba novih zdravil in smernice za zgodnejši pričetek zdravljenja z zdravili, kot je npr. metformin, s tem pa se je za polovico zmanjšal delež nemedikamentozno zdravljenih. Razloge za porast sladkorne bolezni le deloma lahko pripišemo staranju prebivalstva, četudi gre visoko stopnjo prevalence sladkorne bolezni tipa 2 pripisati dolgoživi družbi.

“Hitro večanje števila oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 je v zadnjih letih nastopilo zaradi več istočasnih dejavnikov: demografske spremembe z večanjem starejše populacije, pojavljanje sladkorne bolezni pri nižji starosti, izboljšano zdravljenje sladkorne bolezni, manjša umrljivost in daljše preživetje oseb s sladkorno boleznijo in splošnega prebivalstva, spremenilo se je razmerje odkrita/neodkrita sladkorna bolezen, pogostejše je pojavljanje novih primerov sladkorne bolezni, ki se povečuje s porastom čezmerne telesne teže in debelosti med prebivalci. Program za zgodnje odkrivanje visoko ogroženih oseb in sladkorne bolezni poteka v ambulantah družinske medicine že od leta 2002, referenčne ambulante pa so to od leta 2011 dodatno okrepile. Učinek aktivnega presejanja za visoko tveganje v okviru teh programov je zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni, kar deloma pojasni večjo rast letnega števila prejemnikov antihiperglikemičnih zdravil. Tako se hkrati kažejo rezultati aktivnega odkrivanja sladkorne bolezni pri ciljnih skupinah in dolgoročni učinki dejavnikov tveganja za sladkorno bolezen, ki imajo po podatkih raziskav v Sloveniji neugodne trende,” pojasnjujejo na NIJZ.

Delež odraslih v starosti 25-74 let s sladkorno boleznijo je po podatkih anketne raziskave NIJZ v letu 2016 znašal 6 %. Lani je bila povprečna starost bolnikov s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z zdravili, 66,3 let. Med moškimi je sladkorna bolezen pogostejša kot pri ženskah, delež obolelih moških pa je v zadnjih 10 letih izraziteje naraščal.

Največji delež med starejšimi od 65 let

Zgovoren je podatek, da v Sloveniji z zdravljeno sladkorno boleznijo živi 63.600 oseb, starih 65 let ali več, oziroma vsaka peta oseba nad 65. letom. Med regijami ugotavljamo velike razlike, ki opozarjajo, da se zdravstvene potrebe prebivalcev med regijami razlikujejo. Sladkorna bolezen je najbolj prisotna v Zasavju, Posavju, Savinjski in Pomurski regiji ter v delu jugovzhodne Slovenije.

O sladkorni bolezni tipa 1 le malo znanja in tudi malo osveščanja

Tako kot po svetu se tudi pri nas le malo govori in posledično malo ve o sladkorni bolezni tipa 1. Dolga leta je bila ta oblika poznana kot otroški diabetes, saj večina zboli v otroštvu. Se pa pojavlja v svetu vse več različnih diagnoz različnih tipov sladkornih bolezni, ki imajo vsaka svoje speficike in svoj način zdravljenja. Vsekakor tipa 1 in tipa 2 ne gre enačiti, posebej občutljivi so bolniki tipa 1 na družabnih omrežjih  – kjer se to neznanje velikokrat izkaže za žaljivo, ko se ljudje šalijo na račun pojedenih sladkarij. “Čokolada ne povzroča diabetesa. Moj sin ima avtoimuno bolezen,” poudarja mama 6-letnega Luka na svojem Facebook profilu.

 

V.B.

 

(Visited 94 times, 1 visits today)