Mednarodni dan barij

junij 24, 2016

Vsako zadnjo nedeljo v juliju
obeležujemo mednarodni dan barij. Barja so tip mokrišč, ki
pokrivajo okoli 3 % zemeljskega površja, večinoma v severnih
geografskih širinah. Med drugim so pomembna pri ohranjanju biotske
raznovrstnosti in blaženju podnebnih sprememb. Zaradi človekovih
dejavnosti so bila marsikje uničena in spremenjena ali degradirana.

V Sloveniji se barja ohranjajo predvsem
v sklopu omrežja Natura 2000. Poznamo tri tipe barij, in sicer
visoka, prehodna in bazična nizka barja. Visoka barja najdemo v
Sloveniji na Pokljuki, Jelovici in na Pohorju, tipičen predstavnik
nizkega barja pa je Ljubljansko barje

Namig: Mednarodni dan barij lahko letos
obeležite tako, da obiščete Naravni rezervat Mali plac, ki leži
na osamelcu Kostanjevica blizu vasi Bevke in je najjužnejši ostanek
šotnomahovnega visokega barja v Evropi. Tu so se na dno tisoče let
nalagali glina, organsko blato in na vrhu šota. Na Malem placu
živijo številne redke rastline: srednja rosika, okroglolistna
rosika, dlakava mahovnica, navadna rožmarinka, pa tudi živali:
močvirska želva sklednica, pupki, kačji pastirji, različne vrste
žab, redke vrste močvirskih ptic in ujed.

„Zanimivo je, da Ljubljansko barje
zavzema manj kot 1% površine Slovenije, a tu gnezdi preko 100 vrst
ptic, kar je polovica vseh ptic v Sloveniji. Opazimo lahko 48 vrst
kačjih pastirjev in kar 89 vrst metuljev,“ pravijo na TIC Vrhnika.

Foto: Bojan Erhartič, vir: Krajinski park Ljubljansko barje

(Visited 60 times, 2 visits today)