Kako se lahko sami zaščitimo pred poplavami?

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s partnerji v okviru projekta FRISCO1 pripravilo informativno zloženko 'Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami', ki vsebuje zbirko koristnih napotkov in virov informacij o tem, kaj lahko sami naredimo, da smo bolje pripravljeni na poplavo. Namen projekta FRISCO1 je zmanjšati…

Poplav ne moremo preprečiti, lahko pa jih omejimo

V Sloveniji se poplave v različnih delih pojavljajo skoraj vsako leto, na nekaterih predelih tudi večkrat na leto. Najpogosteje se pojavljajo ob dolgotrajnejših padavinah spomladi ali jeseni. Poplave so naravni pojav, ki ga ni možno preprečiti, vendar nekatere človeške dejavnosti, kot sta čezmerno naseljevanje na ogroženih območjih in neprimerna raba…

Skupaj za čiste vode Slovenije

V soboto se je s čiščenjem voda na štirih lokacijah po Sloveniji zaključila velika ekološka akcija Skupaj za čiste vode Slovenije, ki sta jo organizirala podjetje Henkel in Potapljaško društvo Maribor. Od zgodnjih jutranjih ur so potapljači čistili Blejsko jezero, Koprski zaliv, reko Krko na področju Kostanjevice in reko Dravo…

Vodni dnevi 2016: osrednja tema Voda in meritve

Slovensko društvo za zaščito voda organizira simpozij Vodni dnevi, ki bo 14. in 15. oktobra. Osrednja letošnja tema bodo meritve. "V praksi vemo, da so samo rezultati pravilno izvedenih meritev kazalnik dejanskega stanja in ustrezna podlaga za odločanje in izboljšave," pravi dr. Marjetka Levstek, predsednica društva. Oskrba s pitno vodo,…

Voda je last vseh nas. Je javno dobro. Zaenkrat?

Če dalj časa previdno napovedovana 'vojna za vodo' dokaj odkrito že poteka v nekaterih manj razvitih delih sveta, pa se v bolj razvitem oziroma zahodnem delu sveta razpreda še v prikriti obliki poskusov monopolizacije uporabe vode oziroma njeni privatizaciji. Med ljudmi se vse bolj s strahom postavlja vprašanje, ali nas…

Kakovost pitne vode v Sloveniji: najbolj ogroženi manjši vodovodi

Trenutno se zdi, da imamo v Sloveniji neomejene količine čiste pitne vode. Pa jo imamo res? Količina vode zaenkrat še ni težava, se pa na sončni strani Alp soočamo z različnimi problemi, ki močno vplivajo na kakovost pitne vode. Kateri so ti problemi, in kako jih rešujejo v podjetjih, ki…

Tudi deževnica je dragoceni vir vode

Deževnica je mehka voda in se od podtalnice oziroma vode iz vodovodnih sistemov razlikuje po tem, da vsebuje malo ali nič magnezijevih in kalcijevih spojin, ki določajo trdnost vode. Zato deževnica manj škodi napravam, ki pri svojem delovanju uporabljajo vodo, saj se v njih nabira manj vodnega kamna. Primerna je…

Slovenske občine: milijoni evrov za čisto vodo

Zadnji podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da smo v letu 2014 za oskrbo z vodo v javnem vodovodu v Sloveniji načrpali 163 milijonov kubičnih metrov vode, vendar jo je do končnih uporabnikov prišlo le 117,2 milijona. Zaradi dotrajanih vodovodnih sistemov se je tako v letu 2014 izgubilo nekaj manj kot…

Čiščenje odpadnih voda: bo za upoštevanje predpisov zmanjkalo denarja?

Zadnji dan lanskega leta so v veljavo stopili prenovljeni predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Sprejeta je bila nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki združuje tri predhodne predpise. Hkrati so bile sprejete še spremembe in dopolnitve dveh vsebinsko povezanih uredb in dva vsebinsko…

Kakšna pa je embalirana voda pri nas?

K embaliranim vodam prištevamo vse vode, ki izvirajo iz naravnega okolja in so rezultat črpanja v naravnem stanju ali predelave z različnimi tehnološkimi postopki, in so na trgu na voljo v različni embalaži. Na ozemlju Slovenije imamo dovolj izvirov podzemnih vod in podtalne vode, da pokrijemo svoje potrebe po pitni…