LOGO_LUPA_web

Hrup naš vsakdanji … in kot kaže, bo tako tudi v prihodnje

oktober 24, 2018

Skoraj dva tedna po parlamentarnih volitvah, sredi junija, je prejšnja Vlada sprejela sporno Uredbo (Uredna-hrup) o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Ta Uredba mnogim obstoječim virom ukinja aktivni status vira ter omiljuje dovoljene vrednosti hrupa.

V Eko krogu so ugotovili, da Uredbe-hrup kot Vlada v odstopu niti ne bi smela sprejeti, saj pri tem ni šlo za tekoče posle. V društvu so zato skupaj z nekaterimi somišljeniki z izkazanim pravnim interesom takoj vložili pobudo za presojo ustavnosti te Uredbe.

Do zadržanja izvrševanja sporne Uredbe ni prišlo

Ustavno sodišče RS je ob presojanju pobude, zdaj že novi Vladi, poslalo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja sporne Uredbe. Na 1. dopisni seji 19. septembra se je Vlada presenetljivo postavila proti navodilu Ustavnega sodišča. Podala je mnenje, da pogoji za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe-hrup niso izpolnjeni in da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti.

Stališče okoljskega ministra v novi Vladi

V društvu so še spomnili, da je okoljski minister g. Leben obljubil dialog s civilno družbo, okolje pa da bo postavil na prvo mesto. Izrazil je tudi mnenje, da Uredba-hrup, ki jo je sprejela prejšnja vlada, »ni optimalna«. Glede na to bi pričakovali, da se bo odločno zavzel za okolje in ukinitev Uredbe.

Postavlja se vprašanje, kakšno stališče je zastopal novi okoljski minister na 1. dopisni seji Vlade, ter kdo so bili akterji, ki so odgovorni za takšen odziv Vlade na poziv Ustavnega sodišča.

 

Vir: Eko krog

(Visited 64 times, 1 visits today)