Dan reke Donave

junij 26, 2016

29. junija
obeležujemo Dan reke Donave, ki poziva k temu, da vsi prebivalci območja druge največje evropske reke začutijo spoštovanje in povezanost z reko ter z njeno bogato biodiverziteto.

Povodje Donave je
povodje z največjim številom držav na svetu. V njeno vodno območje spadata kar dve tretjini slovenskega ozemlja, in sicer porečja rek Save, Drave in Mure.

Med državami, ki so se zavezale,
da bodo izvajale ukrepe varstva Donave, je tudi Slovenija, sicer ena
od 15 držav podpisnic Konvencije o varstvu reke Donave. Ministrica za okolje
in prostor Irena Majcen se je letos februarja na Dunaju udeležila
ministrskega zasedanja Mednarodne komisije za varstvo reke Donave,
ustanovljene na podlagi določb Konvencije o sodelovanju pri varstvu
in trajnostni rabi reke Donave.

Na zasedanju so sprejeli tri
ključne dokumente, in sicer drugi Načrt upravljanja povodja Donave,
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti in Donavsko deklaracijo,
ki bodo v naslednjih šestih letih predstavljali smernice državam
pri pripravi in izvedbi nacionalnih načrtov upravljanja z vodami in
zmanjševanja poplavne ogroženosti. Države imajo tako na voljo
učinkovito orodje pri soočanju in preprečevanju posledic poplav,
suše in onesnaževanja reke Donave.

Ministrica Majcen je v svojem nastopu poudarila zavezanost Slovenije
pri uresničevanju sprejetih dokumentov, saj sta oba načrta
usklajena s slovenskimi načrti in aktivnostmi na področju
upravljanja z vodami in zmanjševanja poplavne ogroženosti v
Sloveniji ter nam omogočata transnacionalno usklajeno in učinkovito
upravljanje z vodami. Dokumenta predstavljata tudi dobro podlago za
pripravo razvojnih čezmejnih in transnacionalnih projektov v
sodelovanju z državami povodja.

Mednarodna
komisija za varstvo reke Donave (International Commission for
Protection of the Danube river – ICPDR)

Mnogostransko sodelovanje držav podpisnic konvencije zajema zlasti
preprečevanje, nadzor in zmanjšanje čezmejnega vpliva, posebne
ukrepe za varstvo vodnih virov, omejevanje izpustov, cilje in merila
za kakovosti vode, evidentiranje emisijskih virov, akcijskih
programov in pregleda opravljenih nalog, programe monitoringa,
obveznosti poročanja, posvetovanja in izmenjave informacij, ter
obveščanje javnosti.

Vizija za Donavo: trajnostna raba, zelena infrastruktura ter
vključevanje lokalnega okolja

Vizija za Donavo do leta 2021 načrtuje povezovanje in usklajeno
izvajanja ukrepov DRBMP za dosego dobrega stanja voda in vodnega
okolja ter ukrepov FRMP za zmanjševanje poplavne ogroženosti. „Pri
tem je pomembno, da je poleg okolja treba upoštevati potrebe
lokalnega prebivalstva in socialne ter ekonomske vidike v lokalnem
okolju. Brez konsenza in dejavnega sodelovanju lokalnega prebivalstva
ni mogoče izvajati učinkovitih ukrepov za izboljšanje ekološkega
stanja ter zmanjšanja poplavne ogroženosti,“ pravijo na
Ministrstvu. Vključevanje lokalnih deležnikov v priprave načrtov
in njihovo izvajanje je zato osrednjega pomena za izboljšanje
stanja.

Pri tem pa mora biti vključen tudi razvojni vidik, trajnostna raba
vodnih virov od pitne vode do vseh oblik rabe obnovljivih virov, ki
lahko učinkovito prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.
Vzpostavljanje rečnih koridorjev s t. i. zeleno infrastrukturo ter
ureditvami in rabami, ki so prilagojene naravi in dinamiki vodotokov
ima zato v naslednjem obdobju najvišjo prioritetno  in osrednjo
vlogo pri načrtovanju prostorskega razvoja.

Natečaj Postani Donavski umetnik

Svetovno združenje za vodo (GWP
Slovenija) ter Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), skupaj s
partnerji – Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) ter Društvom za
proučevanje ptic in varstvo narave, sta ob Dnevu Donave pripravila natečaj ‘Postani
donavski umetnik’. Tema letošnjega natečaja, na katerem so lahko
sodelovali učenci od 6. do 16. leta starosti, iz šol, ki ležijo v
porečju reke Donave oz. njenih pritokov, je bila ‘Bodimo aktivni!’.
Izziv je bil ustvariti 3D umetnino (skulpturo, mozaik ali kolaž),
narejeno iz materialov, ki se jih najde v ali ob reki, torej iz naplavljenega
lesa, trstičja, kamenja, cvetja, blata ali celo odpadkov.

Prvo nagrado so prejeli učenci OŠ Helene Puhar
iz Kranja, ki so pripravili skulpturo Povežimo se za boljše
življenje, drugo nagrado učenca OŠ Bistrica pri
Tržiču za skulpturi Čaplje in Žabice, tretjo pa učenci OŠ Roje iz
Domžale za skulpturo
Plavalec. Pohvalo za skupinsko delo najmlajšim
udeležencem so prejeli učenci OŠ Dobje iz Dobja pri Planini;
pohvalo za kreativnost in množičnost so prejeli učenci OŠ Starše;
pohvalo za kreativnost in skupinsko delo učenci OŠ Podlehnik;
pohvalo za estetsko izvedbo učenci OŠ Rodice iz Domžal; pohvalo za
kreativnost pa učenci OŠ Ludvika Pliberška iz Maribora ter OŠ
Belokranjskega odreda Semič. Zaključna prireditev za otroke skupaj
z mentorji bo letos meseca septembra.

(Visited 88 times, 4 visits today)